Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

1.2 Az EU fogyasztóvédelmi politikája, a Közösségi fogyasztóvédelmi program (2007-2013)

1.2 Az EU fogyasztóvédelmi politikája, a Közösségi fogyasztóvédelmi program (2007-2013)

Az Európai Bizottság 2005. áprilisában tette közzé a Közösségi fogyasztóvédelmi programról (2007-2013) szóló határozat tervezetét, amely együttesen tárgyalta a fogyasztóvédelmet és az egészségügyet érintő akcióprogramot. Az Európai Parlament 2006. márciusában döntött a program egészségügyi és fogyasztóvédelmi területre történő szétválasztásáról. A munkacsoporti egyeztetések nyomán a Versenyképességi Tanács 2006. szeptemberében politikai megállapodást, majd a Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács közös álláspontot fogadott el a határozattervezet szövegéről. Az Európai Parlament 2006. decemberében fogadta el a közös álláspontot, így a határozat 2007. januárjától hatályba léphetett.

A fogyasztóvédelmi cselekvési program célja, hogy meghatározott célkitűzések elérése érdekében pénzügyileg segítse a tagállamok fogyasztóvédelmi politikájának végrehajtását. A program 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi kerete 156 millió euró. Az Európai Parlament és a tanács 1926/2006/EK határozata (2006. december 18.) alapján a program két fő célkitűzést tartalmaz:

  1. a fogyasztóvédelem magasabb szintjének biztosítása főleg a tudományos kutatómunka elősegítése révén,

  2. a fogyasztóvédelmi jogszabályok eredményesebb alkalmazása a jogalkalmazók együttműködése, a tájékoztatás és a fogyasztók jogérvényesítésének támogatása révén.

A két célkitűzés összesen 11 cselekvést ölel fel, vagyis olyan tevékenységet, amelyekre vonatkozóan az Európai Bizottság pénzügyi támogatásban részesíti a tagállamokat. Ezek a következők:

I. célkitűzés: A fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása, főleg a pontosabb adatok, jobb konzultáció és a fogyasztói érdekek jobb képviselete révén.

1. cselekvés: Olyan adatok és információk gyűjtése, cseréje és elemzése, amelyek alapként szolgálhatnak a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásához, valamint a fogyasztói érdekeknek más közösségi szakpolitikákba történő integrálásához.

2. cselekvés: Olyan adatok és információk összegyűjtése, cseréje és elemzése, valamint értékelési eszközök kidolgozása, amelyek alapként szolgálnak a fogyasztási cikkek és szolgáltatások biztonságáról, ideértve a termékekből származó vegyi anyagoknak való fogyasztói kitettséget, egyes fogyasztási termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatba hozható kockázatokat és sérüléseket, és a figyelmeztető bejelentések technikai elemzését.

3. cselekvés: Tudományos tanácsadás és kockázatértékelés támogatása, ideértve a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén tudományos bizottságok létrehozásáról szóló 2004/210/EK bizottsági határozattal (1) létrehozott független tudományos bizottságok feladatait is.

4. cselekvés: Jogalkotási és más szabályozási kezdeményezések kidolgozása és a társszabályozási és az önszabályozási kezdeményezések elősegítése.

5. cselekvés: Pénzügyi hozzájárulás európai fogyasztói szervezetek működéséhez.

6. cselekvés: Pénzügyi hozzájárulás a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó közösségi szintű szabványok kidolgozásában a fogyasztói érdekeket képviselő európai fogyasztói szervezetek működéséhez.

7. cselekvés: Kapacitásépítés a regionális, nemzeti és európai fogyasztói szervezetek számára, különösen a munkatársak képzésével, valamint a legjobb gyakorlat és szakértelem cseréje révén, főleg az Európai Unióhoz 2004. május 1-jét követően csatlakozott tagállamok fogyasztói szervezetei számára.

II. célkitűzés:

A fogyasztóvédelmi szabályok eredményesebb alkalmazásának biztosítása, különösen jogalkalmazási együttműködés, tájékoztatás, oktatás és jogérvényesítés révén.

8. cselekvés: Cselekvések a közösségi fogyasztóvédelmi jogszabályok, különösen az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 24-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet eredményes alkalmazásának javítása érdekében.

9. cselekvés: Jogi és technikai szakértelem, ideértve tanulmányokat is, a tagállamok fogyasztóvédelmi jogszabályainak, különösen a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendeletnek és a nemzeti fogyasztóvédelmi politikáknak az átültetésekor, végrehajtásakor és alkalmazásakor a nyomon követés és értékelés terén.

10. cselekvés: Cselekvések az információkra, tanácsadásra és jogérvényesítésre vonatkozóan.

11. cselekvés: Cselekvések a fogyasztók oktatásával kapcsolatban.