Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

3.8 Az Európai Minőségfejlesztési Politika

3.8 Az Európai Minőségfejlesztési Politika

Az Európai Minőségfejlesztési Politika olyan keretpolitika, amelynek az a célja, hogy széles körben megismertesse és elősegítse a minőségügynek a társadalom egészére gyakorolt kedvező hatásait. Emellett az európai minőségpolitika célja a gazdaság szereplőinek erejére támaszkodva, azt erősítve növelje Európa versenyképességét, így az új Közösségi Iparpolitika horizontális megközelítésének egyik kulcseszköze.

A minőségügy a minőségszabályozásból - ami közvetlenül érintette a termék- és szolgáltatásminőséget, ezen belül a gyártási folyamat irányítását és felügyeletét - mára minőségmenedzsmentté fejlődött. A minőségügyi stratégiák hozzájárulhatnak az önszabályozás (önértékelés) kialakulásához és ahhoz, hogy a jövőben csökkenjen a jogszabályok száma. A minőségügyi stratégiák, akárcsak a kompetitív stratégiák, továbbra is a gazdaság szereplőinek a fő feladatát képezik, azonban a jövőben is a kormányzatok, a hatóságok felelnek azért, hogy a jogi, politikai és az általános gazdasági környezet kedvező legyen az ipar fejlődése számára.

Az EU minőségpolitika megvalósításához az EU öt konkrét lépésre összpontosít:

  • Európai Minőségi Díj /folyamatos fejlődés és üzleti kiválóság

  • Benchmarking

  • Európai Minőségi Hét

  • Az európai minőség figyelése (CSI - Vevői megelégedettségi index)

  • A minőségügyi szakemberek minősítésének európai rendszere.

Az Európai Minőségfejlesztési Politika az európai ipar versenyképességének növelését célozza. E politika megvalósításának, stratégiájának legfontosabb követelménye az érvényben lévő biztonsági előírásoknak, a kötelezően betartandó európai jogszabályoknak való megfelelés, továbbá olyan minőségirányítási stratégiák követése, amelyeket az aktuális piaci igények határoznak meg. A biztonsági előírások rendeletekben, határozatokban és direktívákban megjelenő követelményeinek betartása alapkövetelmény. A versenyképesség növekedéséhez ezen alapkövetelménynek és az üzleti kiválóság folyamatos fejlődésre vonatkozó követelményének együtt kell érvényesülnie.

A minőségpolitika megvalósítását segítő programokban szerepelnek az emberközpontú vezetési stílus, a munkaerő integrálásának segítését, a vállalati minőségügyi stratégiák kialakítását és minőségfejlesztési módszerek, eljárások bevezetését segítő, ösztönző programok. Emellett megjelennek a kis- és középvállalkozások speciális igényeit, azok kutatás-fejlesztési képességeit segítő programok, a környezetvédelmi politikához kötődő környezetirányítási rendszer elterjesztését segítő program, továbbá a kutatás-fejlesztési programok célzott minőségügyi projekteket tartalmazó kezdeményezései.