Ugrás a tartalomhoz

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretkörön alapuló tananyagfejlesztés – Környezet- és természetvédelem ismeretkörben

Dr. Huzsvai László (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

Hőáramlási modell

Hőáramlási modell

Az ismertetésre kerülő modell az egydimenziós függőleges hőáramlást modellezi. Ennek az analitikus leírása:

A talaj hővezetési tényezője (λ) azonban nem állandó, erőteljesen függ a talaj víztartalmától, ami ráadásul változik a mélység és idő szerint is.

Mielőtt megoldanánk a fenti egyenletet, kezdeti és határfeltételeket kell megadni. A határfeltételek:

27. táblázat. A hővezetés modellezésének eredménye

Példa 1:

A nedves talaj hőmérséklete 18C, 23 térfogat % nedvesség van benne. A térfogattömeg 1,2 g/cm3. Mennyi energia kell az egységnyi területű 100cm mély talajszelvény 20C-ra történő emeléséhez?

Példa 2:

Az átlagos besugárzás 1 260J/cm2nap, ennek következtében a talaj 100 cm mélységben havi 10 C-kal emelkedik átlagosan. Hány százaléka hasznosul a besugárzott energiának a talaj melegítésére? (18 térfogat % nedvesség, térfogattömeg 1,2 g/cm3)