Ugrás a tartalomhoz

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretkörön alapuló tananyagfejlesztés – Környezet- és természetvédelem ismeretkörben

Dr. Huzsvai László (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

A talaj vízforgalma

A talaj vízforgalma

Talajvízforgalom alatt a talajon adott időszakban átáramló víz mennyiségét értjük. A talajvízháztartási típusok a talajvízmérlegek alapján kerültek kialakításra. A vízmérleg a talaj adott térfogatába érkező és az onnan eltávozó vízmennyiség, valamint a talaj indulási vízkészletében bekövetkezett változás eredményeként írható fel:

A talajvízforgalom vízmérleg típusú leírásának előnye az egyszerűség, hátránya pedig, hogy abban a vízforgalom talajszelvényre, gyökérzónára vagy talajrétegre vonatkozó sebessége, intenzitása nem szerepel.

A talaj vízmérlegét alakító részfolyamatok sebessége, intenzitása is jelentős és meghatározó a növények víz és tápanyagellátásában. A víz és tápanyagtranszport folyamatok hajtóereje a talajnedvesség potenciálkülönbsége. A talajban végbemenő lamináris (örvénymentes) vízáramlást a Darcy törvény Richards által általánosított, telítetlen áramlási egyenlete írja le:

Az egyenlet anyagmegmaradást is magában foglaló formája:

Mind a vízmérleg, mind a vízáramlás sebességét leíró folyamatok alapvetően két talajtulajdonság, illetve talajfizikai függvény – a víztartó- és vízvezető képesség függvények - ismeretét teszik szükségessé. Ezek ismertetése következik.