Ugrás a tartalomhoz

"A" Tételű modul - Környezetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

12. fejezet - 12.Az energia struktúra helyzete, változása. Nukleáris energiatermelés környezeti hatásai

12. fejezet - 12.Az energia struktúra helyzete, változása. Nukleáris energiatermelés környezeti hatásai

Az energia struktúra helyzete, változása

Mindennapi tevékenységünkben kiemelt jelentősége van az erőforrásokkal, köztük az energiahordozókkal való gazdálkodásnak. Az energia teszi lehetővé, hogy az emberi erőt sokszorosára növeljük. Az energiafelhasználás a technika fejlődésével rohamosan növekedett. Az energiafelhasználás azonban környezetszennyező és az energia, mint természeti erőforrás korlátozottan áll rendelkezésre. Ezért van szükség a környezetkímélő energiatermelés elterjesztésére, fejlesztésére, amely az átalakítást maximális hatásfokkal kívánja elemi, úgy hogy közben a legkisebb környezeti kárt okozó energiaformák kiválasztására törekszik és a keletkező szennyezőket a technológia minden lehetséges eszközével igyekszik ártalmatlanítani. Cél az energiatakarékosság és az energia hatékonyság növelése, energia-felhasználás csökkentése, technológiák fejlesztése (energia megtakarítás, hulladék és szennyvíz minimalizálás) energiaigény csökkenése.

Energiaforrások:

Fosszilis tüzelőanyagok: (Szén. Olaj, Gáz). Pontos mértékét nem ismerjük, még becsülni sem lehet, hogy mennyi ideig elegendő az igények fedezésére. Lehetőségek, hogy igényeinket csökkentsük, vagy pedig kevesebb energia felhasználásával elégítsük ki. Hosszútávon nem megoldás, mennyisége korlátozott, de a váltás nehéz és költséges, mivel a technológiák ezekre épülnek a társadalom ezekre rendezkedett be. Felhasználásuk csökkentése mellett szól az is, hogy elégetésükből származó gázok (C02, CH4, vízgőz) üvegházhatás kialakulásához vezetnek és így a föld átlag hőmérsékletének (16-18°C) jelentős megemelkedését okozzák. Valamennyi alternatív energiahordozó terjedésének fékezője az energialobi az olaj, a földgáz és a szén mellett. Ez az érdekcsoport jelenleg meghatározó gazdasági világhatalom. Nem hiányzik nekik hatékony konkurencia.

Fosszilis tüzelőanyag környezet kímélő felhasználása: A legjobb a földgáz (43%-al kevesebb a C-tartalma, mint a kőszéné), hatásfoka 40%-al jobb a többinél, olcsóbb, 89-99%-al kevesebb a szennyezőanyag kibocsátás, C02-emissziója 30-65%-al kevesebb. Lényeges E forrás, míg ki nem merül. Autók közül csak az biztonságos, ami eredetileg is földgáz üzemű (Robbanásveszély). Szén: a C kén-tartalmának csökkentése a cél.

  • fluidtüzelés: Alacsony hatásfokú költséges eljárás. A szenet por alakjában befújva tökéletesebbé válik az égés, alulról lebegtetik. A kén-tartalom mellett az NOx-tartalmat is csökkenti. Mészkövet és levegőt kevernek hozzá. Az S-tartalmat megköti (mészkő+S-gipsz (CaS04)) a fokozatos égés fenntartásához a hűtés vízzel történik.

  • kombinált tüzelés: Többlépcsős tüzeléssel és füstgáz visszavezetéssel csökkentik az NOx mennyiséget.

Technológiai újítások:

S02-leválasztás: - füstgáz hűtőtorony -> S-leválasztás, kéményben alakítanak ki por, korom és gázleválasztót C02-leválasztása: -> erdősítés növelése.

Nukleáris Energia:

Maghasadáson alapszik -> magfisszió. A magfúzió során két kisebb atommag egyesül egy nagyobbat eredményezve. A jövő energiaforrása a napban is magfúzió játszódik le. Deutérium+Trícium-He -> nagyobb az így felszabaduló energia, mint a magfisszióval ezért a magfisszió helyett a magfúzióé a jövő.