Ugrás a tartalomhoz

"A" Tételű modul - Környezetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

A tájvédelem és a tájtervezés feladatai

A tájvédelem és a tájtervezés feladatai

A tájvédelem feladatai:

A tájvédelem feladata az értékes tájak védelem alá helyezése. Ez természetvédelmi területeken viszonylag könnyebb feladat, azon kívül lényegesen nehezebb, mivel minden felhasználó saját szempontjai szerint ítéli meg a táj értékét, mást tart abban védendőnek. A táj jellegét a természetes és mesterséges alkotóelemek aránya határozza meg, s nagyban függ az abban élő emberek nemzeti sajátosságaitól. A táj az emberi élet minőségét meghatározó jelentős erőforrás, mással nem pótolható nemzeti vagyon. A tájba való beavatkozás hatását tájrendezési előterveken, ill. részletes terveken keresztül kell felmérni. Ezen tervek alapján a természetvédelmi hatóság dönt arról, hogy az adott beavatkozás tájesztétikai szempontból megengedhető-e avagy sem.

Általános feladatok: a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és egyedi tájértékek fennmaradásáról. Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.

Kiemelt tájvédelem: a hagyományos természetvédelem fogalomkörébe tartozó, tételes védetté nyilvánítással járó természetes vagy természetközeli, vagyis az ország legszebb, legérintetlenebb tájainak, tájrészleteinek oltalmazni hivatott tájvédelmi tevékenység elé a „kiemelt" jelzőt csak az utóbbi időktől alkalmazzák. Ide az ország területének legfeljebb egytized körüli hányadát kitevő tudományos, kulturális, de legfőképpen esztétikai szempontból és más közérdekből legértékesebb területrészeit sorolhatjuk.