Ugrás a tartalomhoz

"A" Tételű modul - Környezetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

16. fejezet - 16.A természetvédelem célja, feladata, eszközei. Magyarország nemzeti parkjai és tájvédelmi körzetei.

16. fejezet - 16.A természetvédelem célja, feladata, eszközei. Magyarország nemzeti parkjai és tájvédelmi körzetei.

A természetvédelem célja, feladata, eszközei

Fogalma: Szűkebb: olyan tevékenység, amely a védett természeti értékek megóvása, gyakorlására irányul. Tágabb: olyan tevékenység, amely a természeti rendszerek egészének megóvására, lehetséges gyarapítására irányul. Jogi: jogszabályok szerint folytatott tevékenység a természeti értékek védelmében. 96/LIII. sz. törvény alapján: a természet élettelen és élő tudományos, kulturális és egyéb szempontból fontos értékeinek, területeinek a megóvását, fenntartását, helyreállítását és részbeni bemutatását jelenti. 2 fő formája:

 • Passzív (megőrző)

 • Aktív (cselekvő, gyarapító)

A természetvédelem szakaszai:

 • Terjeszkedő (expanzív, passzív) természetvédelem

 • Fenntartó (intenzív) természetvédelem

A környezetvédelem fogalma:

A környezetvédelem az ember által okozott, vagy okozandó kár minimalizálását jelenti a természetes és mesterséges (épített) környezet, azaz az ember érdekében.

A környezetvédelem és a természetvédelem kapcsolata:

A környezetvédelem a természetvédelem része. (ahol az emberi beavatkozás hatása nem számot tévő.

A természetvédelem a környezetvédelem alárendelt része (az ember által erősen megváltoztatott területeken).

A környezetvédelem és a természetvédelem egymással egyenrangú, egymástól jól elválasztható, egymást kiegészítő, szorosan összehangolandó tevékenység (Tardy, 1996).

A természetvédelem célja, feladatai:

A természetvédelem célja a tudományos és kulturális szempontból legjelentősebb természeti értékek, természetes vagy ahhoz közel álló állapotban és természetes változási folyamatban való megőrzése, fenntartása és bemutatása révén. Ezen belül a természetvédelem részletes célja:

 • a természeti értékek megőrzése, megóvása, fenntartása és a fennmaradásukhoz szükséges feltételek megteremtése,

 • az élővilág évmilliók alatt kialakult génvagyonának, sokféleségének, mint újratermelődő természeti erőforrásnak és kincsnek is a jelen és jövő nemzedékek számára való megőrzése,

 • a védett növény- és állatfajok viselkedésének, szaporodásának figyelemmel kísérése révén a természetes jelző (indikátor) szerep betöltése,

 • a (tudományos) kutatások külső, szabadtéri feltételeinek biztosítása,

 • a természetvédelem népszerűsítése által a társadalom természetet védő magatartásának kialakítása céljából a nevelés, az oktatás, a képzés, a közművelődés és az ismeretterjesztés révén a tudatformálás elősegítése,

 • a szabad idő minél nagyobb részben a természetben való eltöltésének elősegítése, az igényesebb pihenési formák lehetőségeinek megteremtése útján az életmód és az emberek közérzetének javítása, valamint a külföldről hazánkba látogatókkal országunk természeti érétkeinek megismertetése, ezáltal hazánk megszerettetése; az egészséges életre való nevelés; az üdülőtelepek és azok környezetének védelme, azok esztétikus, tájba illő kialakítása és gondozása révén az üdülés kellemsebbé tétele, s ezzel a közízlés formálása,

 • a természet látványa révén a közvetlen, a természetvédelem tárgyairól készülő képek és filmek, festmények, szobrok, zeneművek, irodalmi és egyéb alkotások létrehozása lehetőségeinek megteremtésével a művészetek támogatása,

 • a nagyobb kiterjedésű védett földfelületeknek környezetvédelmi mintaterületekké való kifejlesztése által a környezetvédelmi tevékenység magasabb színvonalra emelése.

Feladatok:

 • a különleges oltalmat igénylő természeti értékek körének megállapítása

 • a védelemre érdemes természeti értékek számbavétele

 • a védetté nyilvánítás

 • a természetvédelmi értékek birtokbavétele

 • a természetvédelmi értékeket veszélyeztető tényezők feltárása

 • a helyreállítási, fenntartási és fejlesztési tervek előkészítése

 • a természetvédelmi értékek helyreállítása

 • a természetvédelmi területek berendezése

 • a természetvédelmi értékek bemutatása

 • a természetvédelmi kezelés