Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Természetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

2. Az özönnövények

2. Az özönnövények

Szaporodásbiológia:

 • vegetatív úton vagy/és sok apró propagulummal szaporodnak

 • Széllel terjednek

Életforma: többségük terofiton és geofiton

Származás: sok az észak-amerikai (fajgazdagabb a flóra)

Taxonómia: sok az Asteraceae, követi a Brassicaceae világviszonylatban is

Veszélyeztetett élőhelyek: hullámterek, gátak, vasutak, utak menti területek, erdőirtások, felhagyott szántók

MEGELŐZÉS - zavarás, bolygatás elkerülésével

VÉDEKEZÉS

 • Mechanikai védekezés: kaszálás, nyírás, kihúzás, legeltetés

 • Vegyszeres védekezés - Előzetes hatástanulmányt és engedélyezést igényel a megyei növény és talajvédelmi szolgálatoktól ill. a nemzeti parkoktól

A vegyszeres védekezés k°Ckázatai

 • elsodródás, csöpögés

 • célnövényen kívüli pusztítás

 • vízbe mosódás

 • állatvilág pusztítása

Indirekt k°Ckázatok:

 • a létrejött szabad felszínek gyomosodása

 • lassan bomló herbicidek tartós negatív hatása

Tapasztalatok:

 • Bálványfa –GLIFOZÁT hatóanyagú 15 %-os MEDALLON felszínre, sebbe juttatva 100-86 %-os hatásfokú

 • Akácnál a kivágott csonkokat ecseteljük 20%-os MEDALLON-nal, ősszel, tavasszal hajtástaposás

 • Ezüstfa nyugat – mechanikai és vegyszeres védekezés együtt hatásos, vágás után permeteztek GARLON-nal

 • Gyalogakácnál április-májusi szárzúzás, mások téli láncos zúzást ajánlanak - erdősítés is visszaszorít- fényhiány!

 • Aranyvesszőt kaszálással is féken lehet tartani – szárait gyomvédelemben hasznosítják szőlőkben

 • Selyemkóróra már 3 %-os MEDALLON is hatékony

 • Bíbor nebáncsvirág, parlagfű – kaszálás, nagy a magkészletük