Ugrás a tartalomhoz

Fizika II.

Kovács Endre, Paripás Béla (2011)

Miskolci Egyetem Földtudományi Kar

E-learning tananyag a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi alapszakának Fizika II. tantárgyához.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
Elektrosztatika
Az elektromos áram
Mágnesesség
Mágnesesség az anyagban
Mágneses tér gerjesztése
Az elektomágneses indukció
Váltóáramú RLC-körök
A Maxwell-egyenletek
Optika
A modern fizikához vezető tapasztalatok
Atomhéjfizika
Magfizika és radioaktivitás
Az elektromos ellenállást befolyásoló tényezők
Mintafeladatok
Ellenőrző tesztek
DC metaadatok
Cím:
Fizika II.
Szerzők:
Kovács Endre, Paripás Béla
Kiadó:
Miskolci Egyetem Földtudományi Kar
Közreműködők:
INNOCENTER Kft.
Dátum
2011.06.30.
Azonosító:
GEFIT6102
Nyelv
Magyar
Terület:
2011, Magyarország
Tárgyszavak
Elektrosztatika (Coulomb-törvény, térerősség, potenciál, konzervativitás, dielektrikumok, kondenzátorok); Egyenáram (áramerősség, áramsűrűség, Ohm-törvény, egyenáramú hálózatok, Kirchhoff-törvények és alkalmazásaik); Mágnességtan (mágneses alapjelenségek. Ampere-erő, Lorentz-erő, az anyagok mágneses tulajdonságai, Ampere-féle gerjesztési törvény). Időben változó elektromágneses tér (mozgási és nyugalmi indukció, önindukciós együttható, tranziens jelenségek RL és RC körökben, transzformátor, Maxwell-egyenletek). Váltóáram (általános huroktörvény, soros áramkör gerjesztett elektromágneses rezgései, impedancia, párhuzamos és vegyes kapcsolás). Optika (elektromágneses hullámok, Snellius-Descartes törvény, diszperzió). Atomhéjfizika (feketetest sugárzás, fotoeffektus, Bohr-modell, H-atom, röntgensugárzás, lézerek). Magfizika, radioaktivitás.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása