1   oldal


Az ásványtan és kőzettan tárgya, alapfogalmak


 

6. Feladatok

Megoldások:        láthatók       nem láthatók

1. Sorolja föl az ásvány-definíció legfontosabb jellemzőit!

 

Megoldás: természetes úton képződnek, szilárd halmazállapotúak, határozott kémiai összetételűek, döntően hosszú távon rendezett atomi felépítéssel rendelkeznek.

2. A fenti meghatározásnak megfelelő, de biológiai úton képződött anyagok is ásványok?

 

Megoldás: tágabb értelemben igen, az ún. bioásványok közé tartoznak.

3. Mennyire határozott kémiai összetételűek az ásványok?

 

Megoldás: mivel nem laboratóriumi körülmények között jönnek létre, a legtöbb esetben tartalmaznak kis mennyiségben más elemeket. Azonban a jellemzésükre használt kémiai képletek ideális kémiai összetételre vonatkoznak.

4. Soroljon föl néhány különbséget a kristályos és az amorf ásványok között!

 

Megoldás: a kristályos ásványok hosszú távú atomi rendezettségűek, ez abban is megnyilvánulhat, hogy síklapokkal határolt kristályok formájában jelennek meg. Az amorf ásványokban nincs hosszú távú atomi rendezettség (de rendezettséget mutathatnak rövid távon), ennek megfelelően nem jelennek meg kristályok formájában. Valójában a jól kristályos és az amorf állapot között minden átmenet megtalálható.

5. Milyen anyagokat nevezünk drágaköveknek?

 

Megoldás: a kivételes szépségű, legtöbbször ritka természeti folyamatok során képződött, illetve ember által előállított anyagok a drágakövek.

6. A drágakövek mindig ásványok?

 

Megoldás: döntően ásványok kivételes fizikai sajátságokkal (szín, fény) jellemezhető változatai. De lehetnek közöttük biológiai úton, sőt szintetikus úton előállított anyagok is. A drágakő kategória tehát sokkal szélesebb mint az ásvány kategória.

7. Milyen anyagokat nevezünk kőzeteknek?

 

Megoldás: nagy földtani folyamatok során keletkeznek, és döntően ásványok keverékei. De tartalmazhatnak nem ásványi komponenseket is, így üveges anyagokat, szerves anyagokat, sőt folyékony és gáznemű komponenseket egyaránt.

8. Mit nevezünk kőzetalkotó ásványoknak?

 

Megoldás: azokat az ásványokat, melyek döntő módon részt vesznek a kőzetek felépítésében. Ezek száma azonban az összes ásványhoz képest (mintegy 4500 ásványt ismerünk), elenyésző, kb. 10-15-re tehető. A kőzetalkotó ásványok túlnyomó többsége a szilikátok közé tartozik.

9. Mit nevezünk ércnek?

 

Megoldás: minden olyan kőzetet, melyből gazdaságosan fémet nyerhetünk ki. Az érc azon ásványi komponensét, melyből a fémet kinyerjük ércásványnak nevezzük.

10. Mit nevezünk nemércnek?

 

Megoldás: minden olyan kőzetet, melynek nemfémes komponensét hasznosítja az ember.
Copyright ©  Szakáll Sándor,  2011

A tananyag kifejlesztése a TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0033 pályázat keretében valósult meg.