1   oldal


Az ásványtan és kőzettan tárgya, alapfogalmak

 
V. Az ásványtan (és kőzettan) kapcsolódási területei más tudományokkal

1. Kapcsolódási területek

Az előzőekben megismerkedtünk a legfontosabb alapfogalmakkal. Egyúttal képet kaptunk arról, hogy az ásványtan (és kőzettan), mint anyagtudomány alapvetően az ásványokkal és kőzetekkel foglalkozik.

Mindemellett az ásványtan már történetileg is szoros kapcsolatban állt a kémiával, kohászattal, földtannal és az orvostudományokkal. Hiszen az ásványokat, mint természetes vegyületeket a kémikusok, kohászok, és orvosok a maguk területén, a maguk szemszögéből tanulmányozták. A kémikusok a kémiai elemek döntő részét ásványokból izolálták, a kohászok a fémeket ércekből nyerték ki, a geológusok a földkéreg anyagaként vizsgálták, az orvosok pedig számos ásványt gyógyításra használtak föl.

Az utóbbi évtizedekben roppant módon kiszélesedett az ásványtan kapcsolata más tudományokkal.
Az ásványtan kapcsolatai más tudományokkal

Elsőként kiemelhetők az anyagtudományokkal, környezettudományokkal, és élettudományokkal való szoros kapcsolataik, de jelentős kapcsolódási pontok vannak a régészet- és történettudományok irányába is. A továbbiakban, az egyes ásványok és kőzetek bemutatása során sokszor ki fogunk térni ezekre a kapcsolatokra.
Copyright ©  Szakáll Sándor,  2011

A tananyag kifejlesztése a TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0033 pályázat keretében valósult meg.