2   oldal


Kristálytan


 

4. A hét kristályrendszer tengelykeresztje

A hét primitív elemi cella élei nagyság és irány szerint – mint már fentebb említettük – kijelölik a hét kristályrendszer kristálytani tengelyeit. Ezek:

Triklin (háromhajlású): ,  és  jelű tengelyei különböző hosszúságúak és nem 90°-ban metsződnek. ; , , .

Monoklin (egyhajlású): ,  és  jelű tengelyei különböző hosszúságúak,  és  tengelyek -ot zárnak be egymással. ; , .

Rombos: a, b és c jelű tengelyei különböző hosszúságúak, és mind a három -ot zár be egymással. ; .A rombos kristályrendszer tengelykeresztje

Tetragonális (négyzetes): három tengelye van, a függőleges (tetragírrel jellemezhető) -re merőleges  és  tengely szimmetria szempontjából egyenértékű és azonos hosszúságú. ; .

Trigonális (háromszöges) és hexagonális (hatszöges): az eddigiekkel ellentétben ezekben a rendszerekben négy tengely van. A függőleges (trigírrel és hexagírrel jellemezhető) -re merőleges három tengely szimmetria szempontjából egyenértékű és azonos hosszúságú. ; .

Köbös (szabályos): három egymásra merőleges és azonos hosszúságú, egymással egyenértékű (ezért ,  és  jellel jelölt) tengely jellemzi. ; .

Látható, hogy a triklintől a köbös rendszerig nő a kristálytani tengelyek, és ezáltal nyilvánvalóan nő a kristályok szimmetriája is. A tetragonális, trigonális és hexagonális rendszer tengelykeresztjeinél a -tengely kiemelkedő szimmetriájú, ezért ezeket főtengelyes rendszereknek nevezzük.
Copyright ©  Szakáll Sándor,  2011

A tananyag kifejlesztése a TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0033 pályázat keretében valósult meg.