1   oldal


Kristálytan


 

4. Feladatok

Megoldások:        láthatók       nem láthatók

1. Mit nevezünk külső és belső szimmetriának a kristálytanban?

 

Megoldás: belső szimmetrián a térrácsban az atomok, ionok vagy molekulák meghatározott irányokban történő periodikus ismétlődését értjük. Külső szimmetrián pedig a kristályok lapjainak, éleinek és csúcsainak a belső szimmetria által meghatározott ismétlődését értjük.

2. Milyen egyszerű külső szimmetriaelemeket ismerünk?

 

Megoldás: szimmetriasík, szimmetriatengely (gír) és inverziós centrum. A szimmetriatengelyek lehetnek két-, három-, négy- és hatértékűek (digír, trigír, tetragír és hexagír).

3. Mit nevezünk a szögállandóság törvényének?

 

Megoldás: egy bizonyos kristályos anyag (például ásvány) különböző kifejlődésű kristályain a megfelelő lapok által bezárt szög az illető anyagra jellemző, állandó érték.

4. Mit nevezünk paraméternek, és mi a paraméter-törvény?

 

Megoldás: a kristálylapok a kristálytani tengelyeket bizonyos távolságban metszik, e lemetszett darabokat hívjuk paramétereknek. A paraméter azonban nem egy abszolút távolság, hanem egy arány. A paraméter-törvény azt mondja ki, hogy a paraméter-viszonyszámok mindig racionális számokkal vagy végtelennel egyenlők.

5. Mit nevezünk Miller-indexeknek?

 

Megoldás: a kristálylapok jelölésére használják. Három- vagy négyjegyű, számokból és nullából állhatnak. Mindig a paraméter-viszonyszámok reciprok-értékei.
Copyright ©  Szakáll Sándor,  2011

A tananyag kifejlesztése a TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0033 pályázat keretében valósult meg.