1   oldal


Kristálykémia


 

2. Feladatok

Megoldások:        láthatók       nem láthatók

1. Mi a lényege az ionos kötésnek, mondjon néhány példát!

 

Megoldás: kationok és anionok közötti kölcsönhatás. Nincs kitüntetett iránya, tehát a tér minden irányába egyformán hat. Erős kötétípus. Példa: kősó, fluorit.

2. Mi a lényege a kovalens kötésnek, mondjon néhány példát!

 

Megoldás: együttesen több atomhoz tartozó elektronpárok vagy vegyértékelektronok hozzák létre. Erős, irányított kötéstípus. Példa: gyémánt, szfalerit.

3. Mi a lényege a van der Waals kötésnek, mondjon néhány példát!

 

Megoldás: molekulák közötti kölcsönhatás. Gyenge, irányítatlan kötéstípus. Példa: terméskén, grafit.

4. Mi a lényege a hidrogén-kötésnek, mondjon néhány példát!

 

Megoldás: hidrogén-kation és anion (vagy dipólusmolekula negatív töltéssűrűségű része) közötti gyenge kölcsönhatás. Példa: jég, hidroxidok.

5. Mi a lényege a fémes kötésnek, mondjon néhány példát!

 

Megoldás: az elektronok a rácspontokban helyet foglaló atomok között viszonylag szabadon mozognak. Közepes erősségű, irányítatlan kötés. Példa: termésfémek.
Copyright ©  Szakáll Sándor,  2011

A tananyag kifejlesztése a TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0033 pályázat keretében valósult meg.