oldal


Kristálykémia


 

3. Kristályhibák

A kristályrácsban ideális esetben, – mint korábban említettük – az atomok, ionok és molekulák szigorú rendben helyezkednek el. A valóságban a legtöbb kristályban ez nincs így, hanem kristályhibákat (rácshibákat) tapasztalhatunk.

A ponthibák egyedi hibák, lehetnek hiányzó atomok (vakanciák), vagy ezzel ellentétben rácsközi atomok, melyek a rácsban többletként helyezkednek el.

A vonalhibák (diszlokációk) mentén a rács megtörik és elmozdul az ideális helyzethez képest.

Síkbeli hibák esetén egész atomsíkok mozdulhatnak el bizonyos külső behatásra.
Ponthibák és diszlokáció sematikus ábrázolása kristályrácsban

A kristályhibák tanulmányozásával a kristályt ért külső hatásokra lehet visszakövetkeztetni, ezért az ilyen vizsgálatok nagy jelentőségűek a földtudományokban. A kristályhibák kicsinységük miatt leginkább elektronmikroszkópos technikákkal (például transzmissziós elektronmikroszkópia) tanulmányozhatók részleteiben.
Copyright ©  Szakáll Sándor,  2011

A tananyag kifejlesztése a TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0033 pályázat keretében valósult meg.