2   oldal


Kristálykémia


 

4. Pszeudomorfóza

Fentiekben láttuk, hogy bizonyos ásványok a külső körülmények – főleg a hőmérséklet és nyomás – megváltozásával oly módon alakulnak át más kristályszerkezetű fázissá, hogy közben a kémiai összetételük nem változik (ún. izokémikus folyamat).

Lehetnek viszont olyan folyamatok is, amikor az ásványok olyan átalakuláson mennek keresztül, hogy közben a kémiai összetételük is megváltozik. Egy más kémiai összetételű ásvány keletkezik oly módon, hogy az eredeti ásvány alakja (morfológiája) megmarad. Azt az ásványt, mely egy korábbi ásvány alakjában jelenik meg az átalakulás után, pszeudomorfózának ("álalak") nevezzük.

Az alakból sokszor vissza lehet következtetni az eredeti ásványra. Esetenként a kémiai átalakulás minden fokozata megfigyelhető egy adott ásványban, a csak kezdődő átalakulástól a teljes átalakulásig.

A pszeudomorfózák egyik csoportosítása kémiai alapú:

Létrejöhetnek anyagvesztéssel:

 • redukcióval: anglesit (PbSO4) után galenit (PbS).
   
 • vízvesztéssel: goethit (FeOOH) után hematit (Fe2O3).

Anyagfelvétellel:

 • oxidációval: galenit (PbS) után anglesit (PbSO4), pirit (FeS2) után goethit (FeOOH).
   
 • hidrolízissel: kaolinit - Al2Si2O5(OH)4 - ortoklász (KAlSi3O8) után, kaolinit leucit után.Goethit megőrizte a pirit hexaéderes kristályalakját, bizonyítva, hogy annak átalakulásából keletkezett
Kaolinit megőrizte az ortoklász kristályalakját, bizonyítva, hogy annak átalakulásából keletkezett

 • vízfelvétellel: anhidrit (CaSO4) után gipsz (CaSO4 .2H2O); hematit (Fe2O3) után goethit (FeOOH)
   
 • karbonátképződéssel: kuprit (Cu2O) után malachit - Cu2(CO3)(OH)2, galenit (PbS) után cerusszit (PbCO3).Malachit megőrizte a kuprit oktaéderes kristályalakját, bizonyítva, hogy annak átalakulásából keletkezett

A fenti esetekben közvetlen kémiai kapcsolat van az eredeti és az új ásvány között. Ellenkező esetben kiszorítási pszeudomorfózákról beszélünk. Ebben az esetben az eredeti ásvány anyaga teljesen eltávozik, de oly módon, hogy formájának a negatívja (lenyomata) megmarad, és ezt tölti ki az új ásvány. Néhány példa: kalcit után kvarc, fluorit után kvarc, kősó után gipsz, vagy kvarc után talk.
Talk megőrizte a kvarc kristályalakját, bizonyítva, hogy annak a helyét tölti ki

A kiszorítási pszeudomorfózák képződése nagyméretben átvezet bennünket a metaszomatikus (kiszorításos) folyamatok irányába.
Copyright ©  Szakáll Sándor,  2011

A tananyag kifejlesztése a TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0033 pályázat keretében valósult meg.