1   oldal


Kristálykémia


 

5. Feladatok

Megoldások:        láthatók       nem láthatók

1. Mit nevezünk polimorfiának?

 

Megoldás: ha azonos kémiai összetételű agyag két- vagy többféle kristályszerkezettel jelenik meg. Emiatt a külső megjelenése, morfológiája is többféle lesz.

2. Milyen okok játszanak szerepet abban, hogy ugyanaz a kémiai összetételű anyag többféle szerkezeti típusban is megjelenhet?

 

Megoldás: elsősorban a hőmérséklet- és nyomásviszonyok különbözősége okozza a többféle szerkezeti típust. A nagyobb nyomás például tömöttebb rácstípust eredményez.

3. Mondjon néhány példát polimorf ásványokra!

 

Megoldás: pirit-markazit, kalcit-aragonit, kvarc-tridimit-cristobalit-sztisovit.

4. Mit mutatnak meg a fázisdiagramok?

 

Megoldás: általában a hőmérséklet-nyomás függvényében megmutatják azokat a tartományokat, ahol egy-egy fázis stabilis. Ebből vissza tudunk következtetni a képződés körülményeire.

5. Melyek a kristályrács hibák legfontosabb típusai?

 

Megoldás: ponthibák lehetnek hiányzó atomok (vakanciák), vagy ezzel ellentétben rácsközi atomok, melyek a rácsban többletként jelentkeznek. A vonalhibák (diszlokációk) mentén a rács megtörik, elmozdul az ideálishoz képest. Síkbeli hibák esetén egész atomsíkok mozdulhatnak el.

6. Mit nevezünk pszeudomorfózáknak?

 

Megoldás: amikor az ásványok olyan átalakuláson mennek keresztül, hogy olyan módon változik meg a kémiai összetételük, és keletkezik egy új ásvány, hogy mindeközben az eredeti ásvány alakja (morfológiája) megmarad. Az új ásvány tehát az eredeti ásvány alakjában (álalakban) jelenik meg.
Copyright ©  Szakáll Sándor,  2011

A tananyag kifejlesztése a TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0033 pályázat keretében valósult meg.