2   oldal


Ásványrendszertan


 

7. Feladatok

Megoldások:        láthatók       nem láthatók

1. Melyek a szulfidok nagy részének jellegzetes fizikai és kémiai sajátságai?

 

Megoldás: átlátszatlanok (opak jelleg), fémes fényűek, fémes színűek, kis keménységűek, oxigénnel szemben kis stabilitásúak, emiatt könnyen szulfátokká, oxidokká alakulnak át.

2. Milyen szulfidok térnek el az átlagos fizikai sajátságoktól?

 

Megoldás: a kis fémtartalmú (vagy fémek nélküli) szulfidok áttetszőek-átlátszóak, nem fémes fényűek, nem fémes színűek. A tömörebb szerkezetet felépítő szulfidok nagy keménységűek, ilyenek az ún. kovandok.

3. Ipari szempontból mi a legnagyobb jelentősége a szulfidoknak?

 

Megoldás: a fémek kinyerése. A következő fémeket és félfémeket leginkább szulfidokból nyeri ki az ember: Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Ag, Sb, Te, Se, Hg, Pb és Bi.

4. Nevezzen meg néhány különbséget a galenit és szfalerit fizikai sajátságai között?

 

Megoldás: a galenit kocka szerint, a szfalerit rombododekaéder szerint hasad kitűnően, a galenit ólomszürke, a szfalerit sárga-barna színű, a galenit fémfényű, a szfalerit gyémántfényű, a galenit karcolási pora fekete, a szfalerité világosbarna, a galenit nagy sűrűségű, a szfalerit közepes sűrűségű.

5. Nevezzen meg néhány különbséget a kalkopirit és pirit között?

 

Megoldás: a kalkopirit telt aranysárga, a pirit fakó aranysárga színű, a kalkopirit karcolási pora zöldesfekete, a pirité fekete, a kalkopirit felülete gyakran futtási színekkel tarkított, a pirité nem, a kalkopirit kristályai legtöbbször diszfenoidok, a piritet köbös kristályformák jellemzik, a kalkopirit mállási felszíne zöldes-kékes, a pirité rozsdabarna, vörösesbarna.

6. Sorolja fel az antimonit jellemző sajátságait!

 

Megoldás: kristályai nyúlt prizmás vagy tűs termetűek, aggregátumai sokszor tűs-sugaras megjelenésűek, élénk fémfényű, karcolásai pora fekete, kitűnően hasad a prizma irányában, kis keménységű, alacsony olvadáspontú.

7. Milyen különbségeket ismer a két FeS2 polimorf, a pirit és markazit között?

 

Megoldás: a piritet köbös kristályformák, a markazitot rombos formák jellemzik, a pirit tömeges-vaskos, a markazit törési felületén sokszor rostos szerkezetű, a pirit kémiailag stabilisabb, a markazit könnyen elbomlik, amit a felületén lévő fehér és sárga színű másodlagos kivirágzások jeleznek, a piritnek kevéssé van jellegzetes szulfid-szaga, a markazit áthatóbb szulfid-szagú.

8. A piritből és markazitból milyen fémet nyerünk ki?

 

Megoldás: könnyen adódna a válasz, hogy a vasat. De ez nem igaz! A vasat oxidjaiból nyerjük ki. Bizonyos földtani folyamatok során a pirit zárványok formájában tartalmazhat termésaranyat, ilyen esetben az arany kinyerésének forrása.

9. Milyen folyamatok játszódnak le a szulfidok mállása során, melyek a környezetre (a bioszférára) negatív hatással lehetnek?

 

Megoldás: a szulfidok kémiai mállása során kénsav válik szabaddá, emiatt a felszíni vizek savas kémhatásúvá válhatnak, ilyen környezetben az élőlények elpusztulhatnak. A második nagy probléma, hogy a savasodás során jelentősen megnő a fémek oldékonysága, emiatt a fémek beépülhetnek az élőlények szervezetébe.

10. Milyen földtani folyamatok során képződnek a szulfidok?

 

Megoldás: elsősorban magmás folyamatok során: az előkristályosodás szakaszában (Ni-Cu-szulfidok, platinafémek), az utókristályosodás szakaszában (Cu-Pb-Zn-Sb-As-Bi-Hg-Ag-tartalmú szulfidok). De képződhetnek üledékes és metamorf folyamatokhoz kapcsolódva is.
Copyright ©  Szakáll Sándor,  2011

A tananyag kifejlesztése a TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0033 pályázat keretében valósult meg.