A mikroszerkezet és a keménység előrejelzése

Több, mint negyven acélminőségre vonatkozó CCT diagram adatainak és több mint száz kísérlet eredményeinek statisztikai feldolgozása alapján a v1, v2 és v3 kritikus lehűlési sebességek a vegyi összetétel ismeretében közvetlenül számolhatóak:
 
  
  
  
  
  
  
 

ahol az ausztenitesítési paraméter, P
 

 
ahol
    TA  az ausztenitesítési hőmérséklet, K
    tA az ausztenitesítési idő, h
    t0 az „időegysége” (= 1 h)
    H a folyamat aktiválási energiája, J/mol

A H értéke 577778 J/mol az alumíniummal csillapított acélokra, míg Al-t nem tartalmazó acélok esetén 460548 J/mol.
 
Fontos megjegyezni, hogy a v1, v2 és v3 kritikus lehűlési sebességek mértékegysége C/h, vagy K/h.

A statisztikai adatok feldolgozása alapján az egyes szövetelemek edzés utáni keménysége (HV) az alábbi formulákkal számíthatóak martenzitre, bénitre és ferrit-perlitre (HVMedzett, HVBedzett és HVFPedzett):
 
 
 

 
Az edzett mikroszerkezetben lévő különböző szövetelemek keménysége eltérő lehet, a több szövetelemet tartalmazó acél eredő keménységének számítása az un. keverési szabály alapján végezhető:
 
 
ahol

-    %    az egyik szövetelem aránya, %
-    %        a másik szövetelem aránya, %
-    HV    az egyik szövetelem keménysége, HV
-    HV   a másik szövetelem keménysége, HV

A Creusot-Loire modell szerint a megeresztés után adódó martenzit és bénit keménységének előrejelzésére az alábbi formulák használatosak:
 
 

 
A megeresztésre vonatkozó P paraméter számításánál a TA értéke ebben az esetben a megeresztés hőmérsékletét, míg a tA a megeresztés időtartamát jelöli. A megeresztési művelet során a Ferrit-Perlites szövet keménysége számottevően nem változik, ezért ennek a szövetelemnek a keménységét a korábbi HVFPedzett képlet szerint kell figyelembe venni.