Az entrópia változása elegyítés közben 1

Ideális oldatban a hasonló és eltérő atomok közötti kölcsönhatás nem különbözik és elegyítés közben nem változik a belső energia. Elegyítés közben az egyetlen változás a rendszer entrópiájának növekedése. Az entrópia elegyítés közben növekszik, mert az atomok egymástól megkülönböztethető elrendezéseinek száma nagyobb.  Először tekintsük a tiszta B komponenst. A szemközti rajz 100 atomhelyet mutat, amelyeket A vagy B atomokkal lehet feltölteni.