Reális oldatok

Szilárdfázisban csak néhány rendszer viselkedik ideálisan. A különböző atomok szilárdfázisban általában kölcsönhatásba lépnek egymással, ennek hatására megváltozik a belső energia.

A belső energia változása az eltérő atomok kötési energiájának különbségéből és a hasonló atomok kötési energiájának e átlagából adódik.

A gombokkal változtassa e értékét és tegye erősebbé a hasonló atomok A-A kötéseit vagy az eltérő atomok A-B kötéseit.