Zener-modell – A feszültség relaxációja

• A feszültség-relaxációhoz:

...
 

 

ezért az alapegyenletből kapjuk a következő összefüggést:

 

• A differenciálegyenlet a t=0, σ=E1ε0 kezdeti feltételekkel megoldva:

 

ahol τ a /(E1+E2) arány.

• Feszültség-relaxációs modulus: