Ugrás a tartalomhoz

A természeti erőforrások gazdaságtana

Dr. Kajati György (2011)

EKF ttk

1. fejezet - A természeti erőforrások gazdaságtana

1. fejezet - A természeti erőforrások gazdaságtana

Tartalom

Bevezetés
Tartalmi áttekintés
Célkitűzések, követelmények meghatározása
Célkitűzés
Tartalom
A tananyag kifejtése
Kérdések
Célkitűzés
Tartalom
A tananyag kifejtése
Energiapolitikai irányzatok
Energiapolitikai modellek
Kérdések
Célkitűzés
Tartalom
A tananyag kifejtése
Történeti áttekintés
Ellátásbiztonság
Fenntarthatóság, környezetvédelem
Versenyképesség, egységes belső piac
Kérdések
Célkitűzés
Tartalom
Magyarország energiapolitikai koncepciója
A tananyag kifejtése
Az 1990 előtti időszak magyar energiapolitikájáról röviden
A magyar energiapolitika fontosabb lépcsőfokai 1990 után
Magyarország energiapolitikai koncepciója (1993)
Az „új” energiapolitikai koncepció
Új út keresése a hazai energetikában
Kérdések
Célkitűzés
Tartalom
A tananyag kifejtése
Alapfogalmak
A meg nem újuló energiaforrások a világban
Magyarország meg nem újuló energiaforrásai
Szállítási infrastruktúra, energiahordozók importjának diverzifikációja
Tartalék kapacitások, stratégiai készletek
Kérdések
Célkitűzés
Tartalom
A tananyag kifejtése
A megújuló energiáról általánosan
A napenergia
A szélenergia
A vízenergia
A geotermikus energia
A biomassza
A megújuló energiahordozók szerepének növelése Magyarországon
Kérdések
Célkitűzés
Tartalom
A tananyag kifejtése
A PannErgy Rt. geotermikus projektjei
A Pilze-Nagy Kft. biogáz üzeme
BÜKKMAK LEADER Akciócsoport: A bükkaranyosi "Hidrogénfalu" projekt
BÜKKMAK LEADER Akciócsoport: MIKROVIRKA
Kérdések
Célkitűzés
Tartalom
A tananyag kifejtése
Faluház mintaprojekt (napkollektorok)
A Bősi vízerőmű
Fatermékek az Egererdőnél
Pelletgyártás Beleznán
Kérdések
Célkitűzés
Tartalom
A tananyag kifejtése
A villamosenergia-rendszer
Beépített teljesítmények
Jelentősebb erőműveink
Kérdések
Célkitűzés
Tartalom
A tananyag kifejtése
Piaci viszonyok a villamosenergia-iparban
A villamosenergia-ár
Kérdések
Célkitűzés
Tartalom
A tananyag kifejtése
A nyilvánosság, demokrácia alapelv
Civil empirikus vizsgálat célja és mintája
Civil szervezetek lehetőségei és aktivitásuk (1. kérdéskör)
Energiahordozók és erőművek preferálása (2. kérdéskör)
Konkrét, egyedi vizsgálatok (5. kérdéskör)
Kérdések
Célkitűzés
Tartalom
A tananyag kifejtése
A fenntartható fejlődés fogalma
Indikátorok
Környezetvédelem
Energiatakarékosság és –hatékonyság
Irodalomjegyzék
Internetes oldalak:
Egyéb dokumentumok
Kérdések

Bevezetés

A világ – benne Magyarország - természeti erőforrásai egyre inkább a szakmai és hétköznapi figyelem központjába kerülnek, ugyanis a termelés és fogyasztás rohamos növekedésével ezek felhasználása sok-sok kérdőjelet hordoz magával.

A természeti erőforrásokkal hagyományosan a természet- és műszaki tudományok, valamint az utóbbi időkben társadalomtudományok, ezek közül is főleg a közgazdaságtan foglalkoznak. Számos tanulmány és szakkönyv született, amely a természeti erőforrások gazdaságtanát részleteiben vagy komplexen vizsgálják, ezek közül feltétlen meg kell említenünk a Bora Gyula és Korompai Attila szerkesztésében megjelent „A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza” című könyvet, valamint a Magda Róbert által szerkesztett „A magyarországi természeti erőforrások gazdaságtana és hasznosítása” című tankönyvet, amelyeket a geográfus hallgatók is kiválóan hasznosítani tudnak.

Előbbi két kiadvány főleg a közgazdaságtudomány irányából közelíti a vizsgált témakört, jelen elektronikus jegyzet „A természeti erőforrások gazdaságtanának” megértéséhez a „földrajztudomány szemüvegén” keresztül mutat be több olyan fejezetet az energiagazdasághoz kapcsolódva, amelyet a leendő földrajztanárok a munkájuk során hasznosítani tudnak.