Ugrás a tartalomhoz

A természeti erőforrások gazdaságtana

Dr. Kajati György (2011)

EKF ttk

Célkitűzések, követelmények meghatározása

Célkitűzések, követelmények meghatározása

Az elektronikus jegyzet fő célkitűzése, hogy az olvasók megismerjék az energiagazdaság által hasznosított természeti erőforrások főbb típusait és az azokat meghatározó és körülvevő földrajzi környezetet, s ennek megismerésével a földrajz tanárok az általános és középiskolai oktatás során hasznosítani tudják a benne leírtakat.

Fontos, hogy alapvetően a geográfus szemlélet- és gondolkodásmód, a földrajzi megközelítés alkalmazásával, segítségével tudják értékelni a természeti erőforrásokat, azaz

- a jelenségeket a földrajzi környezet (természeti, társadalmi, gazdasági és műszaki-infrastrukturális környezet) összefüggő rendszerében értelmezzék;

- úgy lássanak a térben, hogy az időt soha ne tévesszék szem elől;

- a jelenségeket ágazati és területi aspektusból egyidejűleg értelmezzék;

- a rendszerszemlélet kerüljön mindig előtérbe (Tóth J. 2001);

További célunk, hogy feltárjuk a természeti erőforrások és a földrajzi környezet közötti kapcsolatok aspektusait is.

A jegyzetben kiemelt szerepet kap az energetika, különösen hazánk energiagazdaságát mutatjuk be részletesen, amelyet kiemelt, stratégiai ágazatként kell kezelnünk.

A tananyag megismerése során megszerezhető szakmai kompetenciák, fejlesztendő kompetenciaterületek:

A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére: az adott szakterületen szerzett tudását tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazni, ennek alapján a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését elősegíteni, az egyes tudományterületek szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait megismertetni. Szakmai együttműködést alakítanak ki és önműveléssel elkötelezettséget kapnak a szakmai fejlődésre.

Kiemelendő még a széleskörű tájékozottság, amely segítséget jelent a többi tantárgy ismereteinek feldolgozásához, illetve a mindennapok problémáinak megoldásához is. Az önálló adatgyűjtést kívánó esszéírás képessé teszi a tanár szakos hallgatót az újabb – tankönyvekben még meg nem jelent – ismeretanyagok feldolgozására, a nem pusztán geográfiai ismeretek földrajzos logikával történő tudásanyagba integrálásába.

1. lecke: A természeti erőforrások fogalma, osztályozása és sajátosságai