Ugrás a tartalomhoz

Ásvány és kőzettan

Dr. Dávid Árpád (2011)

EKF ttk

1_ megálló: Verpelét, Várhegy, vulkáni kúp

1_ megálló: Verpelét, Várhegy, vulkáni kúp

A településtől ÉNy-ra egy kilométerre, a Tarnaszentmáriára vezető műút mentén emelkedik a verpeléti Vár-hegy (4.2.1_ ábra). A kúp alakú képződmény már messziről is jól látható, s a műút felől könnyen megközelíthető. Természetvédelmi terület, a Mátra Tájvédelmi Körzet része. Földrajzi koordinátái: 47°51’56.57”É, 20°12’46.39”K (4.2.2. ábra).

4.2.1_ ábra: A verpeléti Vár-hegy földrajzi elhelyezkedése

4.2.2. ábra: Verpelét és környékének topográfiai térképe

4.2.3. ábra: Verpelét és környékének földtani képződményei

A hegy relatív magassága a Tarna völgysíkja felett 58 m. A harmadidőszak miocén korának végén, a mátrai vulkanizmus végső fázisában alakult ki. Centrális típusú, törmelékes anyagot a felszínre szóró, explóziós típusú vulkán volt. Egyes rekonstrukciós modellek szerint az aprócska vulkáni kúp a Mátra egyik parazitakrátere lehetett. Képződményei a Nagyharsányi Andezit Formációba tartoznak (4.2.3. ábra). Ennek a formációnak az anyaga – piroxén-andezit, valamint piroxén-andezit tufák – építik fel a Mátra központi részét is. Az ezt létrehozó vulkáni tevékenység a bádeniben zajlottak és vegyes, effuzív – explozív folyamatok jellemezték. A krátert kitöltő lávadugót az egykori bányászkodás eltüntette. Az alsó bányaudvar bejáróján áthaladva a hegy legszebb rétegvulkáni képződményeit lehet megfigyelni. A vulkáni kúpot legnagyobbrészt különböző szemcseméretű piroklasztikum alkotja, melynek szemcsemérete a krátertől távolodva folyamatosan csökken. Ez jól megfigyelhető az egykori bányaudvarba vezető robbantott út két oldalán. Lávakőzetének anyaga átmenetet képez a dácit és az andezit között. A szakirodalom szerint a kráter anyagának repedéseiben igen szép, különleges rajzolatú opálok fordultak elő, amit a gyűjtők napjainkra sajnos teljesen megsemmisítettek.

A verpeléti Vár-hegy látképe déli irányból

A verpeléti Vár-hegy látképe nyugat felől

A bányaudvarba vezető útbevágás

A verpeléti Vár-hegy bányafalának északi oldala

A verpeléti Vár-hegy bányafalának nyugati oldala

Erősen töredezett andezit láva

Gömbösen elváló, erősen töredezett andezit

Gömbösen elváló, erősen töredezett andezit (közelebbi nézet)

Vulkáni hamuval cementált andezit blokkok

A Mátra látképe a verpeléti Vár-hegyről