Ugrás a tartalomhoz

Ásvány és kőzettan

Dr. Dávid Árpád (2011)

EKF ttk

Kisnána, andezit-bánya

Kisnána, andezit-bánya

A község legkönnyebben az Eger, Verpelét, Kisnána, Domoszló, Gyöngyös útvonalon autóbusszal közelíthető meg (5.4.1_ ábra). Az autóbuszról Kisnána nevezetes történelmi épülete, Móré László vára előtti megállóban kell leszállni. A kőbányához vezető út közvetlenül a várral szemben található. A bánya területe Kisnána községtől északra 1 km-re található, 220 m tengerszint feletti magasságban. A kőbánya déli része közvetlenül a Hátsó Tarnóca-patak mentén húzódik. Észak-déli kiterjedése 200 méter, Nyugat-keleti kiterjedése pedig 400 méter. A feltárás földrajzi koordinátái: 47°52’00.61”É, 20°09’13.89”K (5.4.2. ábra).

5.4.1_ ábra: A kisnánai andezitbánya földrajzi elhelyezkedése

5.4.2. ábra: A kisnánai andezitbánya topográfiai térképe

5.4.3. ábra: A kisnánai andezitbánya földtani képződményei

A kőfejtő miocén, finomszemcsés, sötétszürke piroxén-andezitet tár fel. Ez a kőzet a Mátra fő vulkánossági fázisában, mintegy 15-16 millió évvel ezelőtt keletkezett. A feltárás alsó részén megfigyelhető fekete, üde andezitben gyakoriak a cm-es, sőt dm-es hólyagüregek. A kisnánai piroxén-andeztiben két ásványképződési folyamat játszódott le. Egy exhalitív ásványképződés és egy hidrotermális ásványképződés (5.4.3. ábra).

A feltárás leggyakoribb ásványai:

Aragonit: színtelen, nyúlt-oszlopos, tűs kristálycsoportok, illetve rózsaszín, néha az üregeket teljesen kitöltő párhuzamosan összenőtt vagy sugaras-léces csoportok. Hosszuk elérheti a 10 cm-t.

Barit: színtelen, 1-3 mm-es táblák.

Biotit: 1-2 mm-es vörösbarna, fekete, hatszöges lemezes kristályok.

Goethit: rozsdabarna kérgek, bevonatok, gömbök, romboéderek. Gyakran sziderit utáni álalakként jelenik meg.

Hornblende: fekete, mm-es léces, tűs kristályok.

Kalcit: fehér, sárga vagy zöldes romboéderek, gömbös halmazok és bekérgezések.

Klinoptilolit: színtelen, mm-es táblás kristályok. Gyakran szaponit kíséri.

Kvarc: színtelen, 1-2 mm-es oszlopos kristályok, illetve több cm-es vaskos zárványok.

Mn-oxidok: lilásbarna lemezes halmazok, illetve fekete gömbök és bekérgezések.

Montmorillonit: fehér vagy enyhén színezett, zsíros tapintású, túlnyomóan nagy finomságú szemcsék halmaza

Opál: sárgásbarna vaskos tömegek.

Szaponit: halványzöld, szürkés, földes fészkek, agyagszerű tömegek.

Szidertit: világosbarna, szürkésbarna, sötétbarna, olykor élénken színjátszó felületű romboéderek, gömbök, bekérgezések.

Tridimit: sárgás, 1-2 mm-es táblás, legyezőszerű vagy csillagalakú csoportok.

A kisnánai andezitbánya részlete

Az ásványokban gazdag bányarész Kisnánán

Töredezett, pados elválású andezit a kisnánai bányában

Vékonypados megjelenésű, sötét színű andezit

Porfíros szövetű, sötét színű andezit a kisnánai bányában

Az andezit üregeiben sokféle ásvány előfordul

Baritkristályok az andezit üregében

Nagyméretű kvarckristályok a kisnánai andeziten

Barna színű opál Kisnánáról

Gömbös megjelenésű kalcedon Kisnánáról

Apró baritkristályok andezit üregében

Víztiszta aragonit kristályok a kisnánai andezitben

Rostos megjelenésű aragonit a kisnánai andezitben

Gömbös halmazokba rendeződött kalcit kristályok andezitben

Sziderit kristályok kisnánai andezit üregében

Szferosziderit halmaz andezit üregében

Mangán-oxidos bekérgezés kalcit felszínén

Válogatott irodalom

Bognár L. 1987: Ásványhatározó. – Gondolat Kiadó, Budapest, p. 478.

Gasztonyi É. 2010: A Mátra hegység ércesedése. – In: Baráz Cs. (szerk.) 2010: A mátrai Tájvédelmi Körzet. Heves és Nógrád határán. – Eger, 53-63.

Kern Z. 2007: Nemesopál, opál, faopál: a kisnánai lelet. – A Földgömb: a Magyar Földrajzi Társaság folyóirata, 9(1). 12-13.

Szakáll S. (szerk.) 1996: 100 magyarországi ásványlelőhely. – Minerofil Kiskönyvtár II., p. 139.

Szakáll S. 2008: Barangolás az ásványok világában. – Debrecen, p. 120.

Szakáll S. 2010: A Mátra ásványtani jellemzése. – In: Baráz Cs. (szerk.) 2010: A mátrai Tájvédelmi Körzet. Heves és Nógrád határán. – Eger, 65-77.

Szakáll S. – Jánosi M. 1995: Magyarország ásványai. Kiállításvezető. – Miskolc, 44-56.