Ugrás a tartalomhoz

Ásvány és kőzettan

Dr. Dávid Árpád (2011)

EKF ttk

Sukoró, Rigó-hegy, gránit-kőfejtő

Sukoró, Rigó-hegy, gránit-kőfejtő

A Velencei-kegységben számos helyen található kisebb-nagyobb gránitbánya (5.8.1_ ábra). Közülük a legváltozatosabb a Sukoró határában található Rigó-hegyi kőfejtő. A feltárás Sukorótól Ny-ra, mintegy 1,5 km-re található. A bányát a víkendházak között vezető úton lehet megközelíteni. A feltárás földrajzi koordinátái: 47°14’15.58”É, 18°34’59.68”K (5.8.2. ábra).

5.8.1_ ábra: A sukorói Rigó-hegy földrajzi elhelyezkedése

5.8.2. ábra: A sukorói Rigó-hegy topográfiai térképe

5.8.3. ábra: A sukorói Rigó-hegy földtani képződményei

A Velencei-hegység fő tömegét karbon gránit adja, mely a Variszkuszi-hegységrendszer kialakulása során keletkezett. Ezt a kőzetet tárja fel a Sukoró határában található bánya. A gránitnak itt több változata is megjelenik: aplitok, pegmatitok, valamint a gránit málladéka, gránitmurva is előfordul. Az itt gyűjthető ásványok elsősorban maguk a kőzetalkotó ásványok, illetve a pegmatit-erek üregeihez kötődő ásványkiválások (5.8.3. ábra).

A rigó-hegyi kőfejtőben gyűjthető ásványok:

Albit: 2-3 mm-es, vastagtáblás kristályok.

Klinoklor: piszkoszöld, zöld, porszerű halmazok albiton, kvarcon és ortoklászon.

Kvarc: fehér, szürke, néha füstkvarc jellegű zömök oszlopos kristályok, melyek mérete elérheti a 2-4 cm-t.

Ortoklász: halvány húsvörös, 2-4 cm-es oszlopos kristályok.

A rigó-hegyi kőfejtő részlete

A rigó-hegyi kőfejtőben karbon korú gránit tárul fel

Gránittömb a rigó-hegyi kőfejtőben

Gránit aplit a rigó-hegyi kőfejtőben

A gránit mállásával kialakuló gránit murva

Válogatott irodalom

Bognár L. 1987: Ásványhatározó. – Gondolat Kiadó, Budapest, p. 478.

Juhász Á. 1987: Évmilliók emlékei. – Gondolat Kiadó, Budapest, 367-370.

Kubovics I. 1958: A sukorói Meleghegy hidrotermás ércesedése. - Földtani Közlöny, 88(3). 299-314.

Nagy B. 1967: A velencei-hegységi gránitos kőzetek ásvány-kőzettani, geokémiai vizsgálata. - Földtani Közlöny, 97(4). 423-436.

Szakáll S. – Jánosi M. 1995: Magyarország ásványai. Kiállításvezető. – Miskolc, 82-87.

Szakáll S. (szerk.) 1996: 100 magyarországi ásványlelőhely. – Minerofil Kiskönyvtár II., p. 139.

Szakáll S. 2008: Barangolás az ásványok világában. – Debrecen, p. 120.