Ugrás a tartalomhoz

Ásvány és kőzettan

Dr. Dávid Árpád (2011)

EKF ttk

Szokolya-Királyrét

Szokolya-Királyrét

Szokolyától É-ÉNy-ra 3 km-re, a Vár-hegy ÉK-i oldalában erősen bomlott andezittufa tárul fel a turistaút mentén (5.10.1_ ábra). Ebben a puha, bomlott kőzetben, valamint a közeli Török-patak hordalékában jól fejlett gránátkristályok találhatók. A feltárás Kismaros felől kisvasúton, autóbuszon, valamint gépkocsival is megközelíthető. A terület földrajzi koordinátái: 47°53'04.66"É, 18°59'02.53"K (5.10.2. ábra).

5.10.1_ ábra: A szokolyai Királyrét földrajzi elhelyezkedése

5.10.2. ábra: A szokolyai Királyrét topográfiai térképe

5.10.3. ábra: A szokolyai Királyrét földtani képződményei

Szokolya környékén az egész börzsönyre jellemző andezitek, valamint andezites vulkáni működésből származó piroklasztikumok találhatók. Ezek a miocén folyamán lezajlott, a Kárpátok kiemelkedéséhez kötődő vulkanizmus során jött létre. A lelőhelyen erősen mállott, kevéssé állékony gránátos biotitandezit található, melyből könnyűszerrel szabaddá válhatnak az ásványok (5.10.3. ábra).

A feltárásban a következő ásványok gyűjthetők:

Almandin: mélyvörös, barnásvörös, 2-8 mm-es kristályok.

Augit: fekete: 2-4 mm-es zömök kristályok.

Biotit: fekete (mállottan barnás), 1-3 mm-es hatszögletű táblák.

Hornblende: fekete, 1-3 mm-es prizmák.

Kvarc: szürkésfehér, fehér, pár mm-es zömök kristályok.

Magnetit: fekete, 1-2 mm-es oktaéderek.

Plagioklász: fehér, 1-3 mm-es oszlopos kristályok.

Szokolya közelében a turistaút erősen bomlott andezittufát tár fel

Az andezittufában gyakoriak a gránátkristályok

A bomlott andezittufa kaotikus szerkezetű, puha kőzet

Gránátok könnyen gyűjthetőek a fal alján lévő törmelékből

Válogatott irodalom

Bognár L. 1987: Ásványhatározó. – Gondolat Kiadó, Budapest, p. 478.

Juhász Á. 1987: Évmilliók emlékei. – Gondolat Kiadó, Budapest, 414-423.

Kiss M. 1924: A Szokolya és Nógrád közötti terület andesites kőzetei I-II. - Bányászati és kohászati lapok, 57, 189-193, 207-210.

Lengyel E. 1956: A Börzsönyhegység Nógrád-Szokolya környéki területének újrafelvétele. – A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése 1954-ről, 1, 105-123.

Szakáll S. (szerk.) 1996: 100 magyarországi ásványlelőhely. – Minerofil Kiskönyvtár II., p. 139.

Szakáll S. 2008: Barangolás az ásványok világában. – Debrecen, p. 120.

Szakáll S. – Jánosi M. 1995: Magyarország ásványai. Kiállításvezető. – Miskolc, 62-67.