Ugrás a tartalomhoz

Matematikatörténet problémákon keresztül

Balka Richárd, Egri-Nagy Attila, Juhász Tibor

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Irodalomjegyzék

Irodalomjegyzék

[1] Bódi Béla: Algebra II. A gyűrűelmélet alapjai. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000.
[2] H.-D. Ebbinghaus, H. Hermes, F. Hirzebruch, M. Koecher, K. Mainzer, J. Neukirch, A. Prestel, R. Remmert: Numbers. Springer-Verlag, 1991.
[3] Kiss Emil: Bevezetés az algebrába. Typotex kiadó, Budapest, 2007.
[4] Sain Márton: Nincs királyi út! Matematikatörténet. Gondolat Kiadó, Budapest, 1986.
[5] Simonovits András: Válogatott fejezetek a matematika történetéből. Typotex kiadó, Budapest, 2009.