Ugrás a tartalomhoz

Matematikatörténet problémákon keresztül

Balka Richárd, Egri-Nagy Attila, Juhász Tibor

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Irodalomjegyzék

Irodalomjegyzék

[1] Bódi Béla: Algebra II. A gyűrűelmélet alapjai. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000.
[2] Czédli Gábor, Szendrei Ágnes: Geometriai szerkeszthetőség. Polygon Könyvtár, 1997.
[3] Euklidész: Elemek. Gondolat Kiadó, Budapest, 1983.
[4] Fuchs László: Algebra. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.
[5] Hajós György: Bevezetés a geometriába. Tankönyvkiadó, Budapest, 1960.
[6] Thomas Hull: Project Origami: Activities for Exploring Mathematics. A K Peters, Ltd., 2006.
[7] Kiss Emil: Bevezetés az algebrába. Typotex kiadó, Budapest, 2007.
[8] Sain Márton: Nincs királyi út! Matematikatörténet. Gondolat Kiadó, Budapest, 1986.
[9] Simonovits András: Válogatott fejezetek a matematika történetéből. Typotex kiadó, Budapest, 2009.