Ugrás a tartalomhoz

Affin és projektív geometria

Hoffmann Miklós, Papp Ildikó

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Ezen jegyzet célja, hogy a matematika tanárszakos hallgatóknaksegítséget nyújtson a Projektív geometria című kurzus megértéséhez,tanulásához. A szerzők szándékai szerint az anyag felépítése,mennyisége és felosztása lehetővé teszi azt, hogy a jegyzet -- és ígya kurzus -- anyagát egy félév alatt, azaz heti egy fejezettelszámolva 12 hét alatt elsajátítsa az átlagos hallgató.A jegyzet a kurzus anyagához igazodva a projektív geometria előtt azaffin geometria alapjaival is megismerteti az olvasót, a tananyagtúlnyomó része azonban a projektív geometriai ismereteket tárgyalja.Az anyagban hangsúlyozottan kerültük a túlzott formalizmust,elsősorban a szemléletességre és a főbb elvek kifejtéséretörekedtünk. Az itt esetleg hiányzó bizonyítások, a szigorúbb,axiomatikus felépítés az irodalomjegyzékben található könyvekbenfellelhetők, azonban a jegyzet és a kurzus céljával, a tanáripályára való felkészítéssel inkább az előbbi megközelítést éreztükösszhangban.Természetesen az anyag előzetes ismereteket is feltételez,elsősorban a bevezető geometria kurzusok és a lineáris algebraterületéről. Ugyanakkor nem tér ki a jegyzet a tananyagon túliterületek vizsgálatára, még utalás szintjén sem, azaz sem többet,sem kevesebbet nem tartalmaz, mint a kurzus alatt elsajátítandóanyagot. Az érdeklődő olvasók az irodalomjegyzék alapján indulhatnaktovábbi felfedező útra a geometria területén.
Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Affin és projektív geometria
Szerzők:
Hoffmann Miklós, Papp Ildikó
Kiadó:
Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ
Közreműködők:
EKF Matematikai és Informatikai Intézet
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
affin geometria, projektív geometria, szemléletes geometria
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása