Ugrás a tartalomhoz

Matematikai versenyfeladatok

Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny

A versenyt a Bolyai János Matematikai társulat hirdeti meg minden évben az Oktatási Minisztérium támogatásával.

A verseny két korcsoportban zajlik. A „kezdők” csoportban versenyeznek a magyarországi középiskolákba járó, matematikából 9. évfolyamos tanulók. (A két-tannyelvű és nyelvi előkészítős, 13 éves képzésben résztvevők 9. és 10. osztályos korukban a kezdők kategóriában indulhatnak.) A „haladók” csoportban versenyeznek a magyarországi középiskolákba járó, matematikából 10. évfolyamos tanulók. (A két-tannyelvű és nyelvi előkészítős, 13 éves képzésben résztvevők 11. osztályos korukban a haladók kategóriában indulhatnak.) Ezen belül kezdők esetén I. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akik a matematikát kötelezően legfeljebb heti 3 órában tanulják. A „Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó” program keretében, előkészítő évben tanuló diákok a heti óraszámtól függetlenül az I. kategóriában indulnak. II. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akik a matematikát kötelezően heti 3 óránál több órában, de nem speciális matematika tanterv szerint tanulják. III. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akik a matematikát speciális matematika tanterv szerint tanulják. Haladók esetén össze kell adni a 9. és 10. évfolyamos heti matematika óraszámot, eszerint I. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akik a két évfolyamon, együttesen kötelezően heti 6 órában tanulják a matematikát. II. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akik a két évfolyamon, együttesen kötelezően heti 6 óránál több órában, de nem speciális matematika tanterv szerint tanulják a matematikát. III. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akik a matematikát speciális matematika tanterv szerint tanulják a 9. vagy 10. évfolyam valamelyikén.

A kezdők és haladók I. és II. kategóriájában három forduló van. Az első forduló időpontja decemberre, a második forduló időpontja februárra, a harmadik forduló időpontja április végére esik. A kezdők és haladók III. kategóriájában két forduló van. Az első forduló időpontja februárra esik, egy időpontban az I. és II. kategória második fordulójával. A második forduló időpontja április végére esik, egy időpontban az I. és II. kategória harmadik fordulójával.

A versenyek időtartama minden esetben 240 perc, rendszerint csütörtöki napra hirdetik meg mindegyik fordulót. Az iskolák versenyfelelősei a tanulóikat a https://ad.bolyai.hu/ad versenyportálon nevezik, a határidő általában október 20-a körül van.

Mindkét korosztályban az I. és II. kategória első és második-, illetve a III. kategória első fordulója „iskolai forduló”, vagyis a dolgozatokat minden versenyző saját iskolájában írja meg. A különböző fordulók feladatait a versenyportálról, a verseny napján, reggel 8. 00 órától, a javítási útmutatókat 19.00 órától „.pdf” formában tölthetik le a versenyfelelősök.

A döntő (mindkét korosztályban az I. és II. kategória harmadik-, illetve III. kategória második fordulója) dolgozatait központilag írják meg a versenyzők.

A kezdők és haladók I. és II. kategória első fordulójában, mindkét kategóriában ugyanazt a feladatsort írják meg a tanulók. A kezdők feladatsora négy, a haladóké öt kifejtendő feladatból áll. A III. kategória első fordulója szintén iskolai forduló. A feladatlap öt, az előző két kategória feladataitól eltérő kifejtendő feladatból áll. A versenydolgozatokat az iskola matematikatanárai, a központi javítási útmutató segítségével kijavítják, a versenyzők eredményét megadott határidőig rögzítik a portálon és a megadott ponthatárt elért versenyzőket jelentkeztetik a következő fordulóra. A dolgozatokat a tanév végéig meg kell őrizni (szükség esetén a versenybizottság kérésére, rendelkezésre kell bocsátani). A második fordulóban részt vesz a megadott ponthatárt elért összes versenyző, akinek az előbbiek szerint iskolája felvezette eredményét és jelentkeztette a második fordulóra. Nem vehet részt a második fordulóban az a tanuló, akinek eredménye nem került felvezetésre és nem jelentkeztették a második fordulóra! A második forduló is iskolai, mindkét kategóriában ugyanazt a feladatsort írják meg a tanulók. Ez a feladatsor 5 kifejtendő feladatból áll, melyek a matematika különböző területeit érintik. A versenydolgozatokat ismét az iskola matematikatanárai, a központi javítási útmutató segítségével javítják ki. A versenyzők eredményét a programban rögzítik és a megadott ponthatárt elért versenyzők dolgozatait postai úton a Bolyai János Matematikai Társulatba (1027 Budapest, Fő utca 68.) küldik. Az országos versenybizottság a dolgozatok javítását egységesíti és kijelöli a döntőbe jutó versenyzőket, iskoláikat legkésőbb a döntő előtt egy héttel e-mailen értesíti, és a portálra kiteszi a továbbjutók adatait. A döntőn a versenyzők kategóriájuknak megfelelő, különböző feladatsorokat kapnak. A döntőn általában három feladatot kell megoldani a tanulóknak. A dolgozatokat az országos versenybizottság javítja.

A versenyzők minden fordulóban csak a szervező intézmény által lepecsételt papíron dolgozhatnak. Semmilyen elektronikus eszközt (zsebszámológépet, mobiltelefont) nem használhatnak, azokat a verseny helyszínére nem vihetik magukkal. Használhatnak viszont minden maguk által hozott írásos, nyomtatott anyagot (pl. szakkönyvek, tankönyvek, függvénytáblázatok) mindegyik fordulóban.