Ugrás a tartalomhoz

Matematikai versenyfeladatok

Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Bolyai Matematikai Csapatverseny

Bolyai Matematikai Csapatverseny

Mottója: „Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben.”

A Bolyai Matematika Csapatverseny középiskolai tanárok kezdeményezésére, először 2004 őszén került megrendezésre, 5-8. osztályos diákok évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai számára, először Budapest I.-II.-III. kerületében. A következő években a főváros más kerületei és vidéki megyék is csatlakoztak, így az évek során a verseny országossá szélesedett. A verseny első fordulóját írásbeli munka, a második fordulót szóbeli kifejtés formájában bonyolítják le.

A verseny célja: segíteni a diákokat azon képességeik kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnének teremteni arra, hogy átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, és összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: a versenyen azonos iskolába járó 5-8. osztályos tanulók évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). A négy csapattagnak közösen kell megoldania a feladatokat. A 3-6. osztályosok egy-egy, a 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai vagy gimnáziumi osztályba járnak. A verseny szabályai: az első fordulóban minden évfolyamon feleletválasztós és írásbeli kidolgozást igénylő feladatot is meg kell oldani a tanulóknak. Minden évfolyamon a teljes munkaidő 60 perc. Az első 13 feleletválasztós feladat szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül több is lehet helyes. A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. A 14. feladat részletes kidolgozást igényel. Ennek megoldását az ezt követő laprészen kell kidolgozni. A versenyen csak íróeszköz, körző, vonalzó és szögmérő használható.

Az első fordulót követően a versenyző tanulók és felkészítő tanáraik között megyénként 240 díjat osztanak ki. Minden megyéből kategóriánként az első helyezett továbbjut a verseny 2. fordulójába. Meghívják még kategóriánként az országos összesített lista további legjobb csapatait is. A csapatokat az írásbeli feladatok pontszámai szerint csökkenő sorrendbe állítják, és évfolyamonként a legjobb csapatokat hívják be a második, szóbeli fordulóba. E forduló forgatókönyvéről a behívón részletes tájékoztatást kapnak a második fordulóba jutó csapatok. A döntőben először az első fordulóhoz hasonló írásbeli feladatsor vár a versenyzőkre, majd az itt elért pontszám szerint kategóriánként a legjobb 6 csapat még aznap a 3., szóbeli fordulón dönti el a végső sorrendet. A szóbeli fordulóban résztvevő csapatoknak 15 percnyi felkészülési idő után kell ugyanazon két feladat megoldását tábla felhasználásával, zsűri előtt közösen bemutatniuk, majd egyazon villámkérdésre kell választ adniuk. (Az értékelés szempontjai: matematikai felkészültség, a bemutatás minősége, összedolgozási képesség). Ezt követően alakul ki a verseny végeredménye az aznapi írásbeli és szóbeli együttes pontszáma alapján. Holtverseny esetén a szóbelin több pontot szerzett csapat ér el jobb helyezést, amennyiben ez is azonos, akkor az első fordulóban magasabb pontszámot elért csapaté a jobb helyezés. A döntőben a kategóriánkénti legjobb 6 csapat részesül jutalomban. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzák, ugyanezen szempontok szerint körzetenként és a döntőn egy-egy tanári fődíj is kiosztásra kerül.

A versenyen az értelmi nevelés mellett azonos szerephez jut az érzelmi nevelés: külön erre a célra összeállított zenei szerkesztéssel fogadják a rendezvényre érkezőket. A versenyzők asztalán gyümölcs és egy szál rózsa várja a csapatokat, a rózsa egy fehér papíron, amin ezt olvashatják: „Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell!” és a papír alján egy felszólítás: „Ezzel a virággal a verseny után szerezzetek valakinek örömet!”