Ugrás a tartalomhoz

Matematikai versenyfeladatok

Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny)

OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny)

A versenyt az Oktatási Hivatal szervezi, a matematikát szerető és azt eredményesen tanuló diákok teljesítményének összemérésére a 11. és a 12. évfolyamon. A versenyzők legjobbjai közül sok évtizede országosan, illetve az egész világon elismert matematikus, közmegbecsülésnek örvendő matematikatanár, alkotó természettudós és mérnök került ki. Az első ilyen jellegű versenyt 1923-ban rendezték. A matematika országos versenye 1947-től vált rendszeressé, de Országos Középiskolai Tanulmányi Versenynek csak 1957-től nevezték. 1967-ig egy kategóriában versenyeztek a diákok, 1967-től 1973-ig két kategóriát, 1973-tól 1984-ig három kategóriát szerveztek. Négykategóriás rendszer működött 1984-tol 1990-ig, ebben az időszakban jelent meg először önálló kategóriaként a szakközépiskola. A szakközépiskolások I., a nem speciális matematika tagozatos gimnazisták II., végül a speciális matematika tagozatosok III. kategóriájának rendszere 1990 óta biztosítja az ország legjobb középiskolás matematikusainak, hogy képességeiket összemérhessék a versenyen. A verseny az I. és II. kategóriában 3 fordulós, a III. kategóriában kétfordulós. Az első, iskolai forduló októberben, a második forduló (középdöntő): január elején, a harmadik forduló (országos döntő) március elején kerül lebonyolításra. Nevezési díj nincs. A résztvevők száma az első fordulóban 5000 körüli szokott lenni, ennél többen csak az angol nyelv és időnként a biológia OKTV versenyein vesznek részt. A második fordulóba jutó versenyzők száma változó, de kategóriánként körülbelül 400 diák jut be. Az országos döntőbe kategóriánként maximum 50 tanulót hívnak be. Minden forduló után a versenybizottság állapítja meg a továbbjutás ponthatárát. 2008-tól az I. kategóriában a versenybizottság javaslatára és az Oktatási Hivatal egyetértésével és engedélyével a második fordulóban elért pontszám 20%-át a döntőben elért pontszámhoz hozzáadják, és ezzel alakul ki a végleges sorrend. A második fordulóba hívható versenyzők számát az Oktatási Hivatal állapítja meg a következő szabályok szerint:

  • 3000-nél több jelentkező esetén legfeljebb 300 fő,

  • 3000 és 600 közötti jelentkező esetén a jelentkezők legfeljebb 10%-a,

  • 600-nál kevesebb jelentkező esetén legfeljebb 60 fő.

A döntőbe hívható versenyzők számát a versenybizottság az előző fordulóban elért pontszám alapján állapítja meg, ez a fentiek szerint 50-nél több nem lehet.

Az I. kategóriában a versenybizottság igyekszik változatos, alkalmanként a szakközépiskolák oktatási gyakorlatához közelebb álló feladatokat kitűzni a versenyen. A második kategóriában a versenybizottság többek között arra törekedett, hogy a tananyagban, az utóbbi években nagyobb hangsúlyt kapott új témák is megjelenjenek a kitűzött feladatokban. A III. kategória feladatai továbbra is a magas színvonalon tanult elméleti anyag ötletes alkalmazását igénylik. Az utóbbi évek feladatai és megoldásai az Oktatási Hivatal honlapján megtalálhatók, régebbi feladatok pedig könyvekben, illetve a versenyvizsga.hu internetes oldalon hozzáférhetők.

Telefon: 06-1/374-2100

E-mail: info@oh.gov.hu

Fax: 06-1/374-2485

Honlap: http://www.oh.gov.hu