Ugrás a tartalomhoz

Matematikai versenyfeladatok

Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Varga Tamás Matematikaverseny

Varga Tamás Matematikaverseny

1987-ben Reményi Gusztávné, az ELTE Trefort Utcai Gyakorló Gimnázium és Laczkó László a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium vezetőtanárai javasolták a BJMT oktatási bizottságában, hogy a Társulat szervezzen és rendezzen – a középiskolások versenyeihez hasonlóan – az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára többfordulós matematikaversenyt. A gondolatot a Társulat felkarolta, és gondos előkészítést követően 1988-ban útjára indították az abban az évben még csak kísérleti jellegű, de az 1990/91. tanévtől kezdődően már a magyar matematikaoktatást megújító Varga Tamás nevét viselő matematikai versenyt.

Az első öt évben kikristályosodott a versenyeztetés rendje. Miután megjelentek a 6 illetve 8 osztályos középiskolák, helyenként speciális tagozatokkal, emiatt már évfolyamonként két kategóriában versenyeznek a tanulók. Hatodik éve a Varga Tamás Matematikaverseny szervezője és rendezője a székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola.

Az országos verseny háromfordulós: az első (iskolai) fordulóban, melyet október/november hónapban bonyolítanak le, a 7. és 8. osztályba járók versenyeznek matematika óraszámuktól függetlenül. A második (megyei-fővárosi) fordulóba a legalább 50%-os teljesítményt elérőket januárban hívják be, de már két kategóriában, attól függően, hogy a versenyző matematika óraszáma meghaladja a heti 4 órát vagy sem. A harmadik fordulót (országos döntő) március/áprilisban rendezik ugyancsak 2-2 kategóriában, a magasabb óraszámúak létszáma kategóriánként max. 50-50, míg a kisebb óraszámúakból kb. 100-100 versenyző küzd az első három helyezettnek járó díjakért, és a további helyezésekért. A versenyre az iskolák 5000 Ft nevezési díjjal indítják tanulóikat, a nevezési lapot postai úton küldik el a versenyt szervező intézménynek. A verseny feladatait a Társulat tagjaiból álló versenybizottság (Deli Lajos, Kosztolányi József, Pogáts Ferenc, Rohovszky Rudolf, Siposné Tóth Krisztina) állítja össze, és tűzi ki. Ez a bizottság javítja a döntő feladataira adott megoldásokat, és állapítja meg a versenyzők végső sorrendjét. A versenybizottság törekszik – ha nem is mindig sikerrel – az iskolai tananyagra támaszkodó, azt minél szélesebben felölelő olyan feladatok kiválasztására is, amelyek túlmutatnak a kötelező iskolai gyakorló feladatokon. E válogatási elv főszerepet kap a harmadik fordulóra kitűzött feladatokban.

Az 1. fordulóban 12 369 fő vett részt a 2009/2010 tanévben, a 2. fordulóban 1199 fő, míg a 3. fordulóban 222 fő.

Telefon: 06-22/504-358

E-mail: vargatamas@hetvezer-szfv.sulinet.hu

Fax: 06-2-2/504-359

Honlap: http://www.hetvezer-szfv.sulinet.hu