Ugrás a tartalomhoz

Matematikai versenyfeladatok

Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

A versenyt a Kangourou sans Frontieres nemzetközi alapítvány koordinálja. Ezen a versenyen mindenki részt vehet – az is, akinek kettese van matematikából-, a könnyebb és nehezebb feladatok együtt mindenki számára sikerélményt biztosítanak. A verseny elsődleges célja, hogy népszerűsítsük a matematikát. Mottójuk: ”Legyen a verseny időtartama a matematika ünnepe szerte Európában!” A verseny célja:

  • a matematika népszerűsítése, a matematika megszerettetése,

  • sikerélmény biztosítása

  • Magyarország bekapcsolása egy egységes európai versenybe

  • nemzetközi hírnevünk javítása

  • tehetségek kiválasztása.

Ebben a versenyben Magyarország részvételét 1996 óta a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány biztosítja, amely dr. Pintér Ferenc vezetésével a magyarországi versenyt szervezi és lebonyolítja. A verseny egy fordulós, 2-12. évfolyamig minden korosztály részt vehet benne. Két-két évfolyamonként azonos feladatlapot kapnak a tanulók. A 3-4 osztályosoknak 24 feleletválasztós kérdést kell 60 perc alatt megoldaniuk (a 2. osztályosok a 2009-2010 tanévtől kapcsolódhattak be, 45 perc alatt kell 18 kérdésre megtalálniuk a választ). A magasabb évfolyamokon 30 feleletválasztós kérdésre kell 75 perc alatt megtalálni a jó választ. A feladványok első harmada könnyebb, 3 pontos, a második harmada közepes nehézségű, 4 pontos, és az utolsó harmada nehezebb, 5 pontos feladat. Minden kérdésre 5 megadott válaszból (A, B, C, D, E) kell pontosan egy helyeset kiválasztani. A kódlapokat központilag értékelik, számítógépes feldolgozással a résztvevők nagy száma miatt. A verseny nevezési díja 500 Ft/fő. A verseny minden évben március harmadik csütörtökén van, amennyiben valamelyik országnak nincs ezt kizáró indoka, de ezen időpont előtt akkor sem rendezheti senki. A verseny kiemelt célja az Európai Unió középtávú munkaprogramjával összhangban, a természettudományi pályák iránti érdeklődés fokozása annak érdekében, hogy minél több jó képességű fiatal kerüljön a pályára. A versenyképességet megalapozó technológiai tudás nagyon nagy részben matematikai ismeretekre épül. Cél a logikus gondolkodás, az absztraháló képesség, a jó megfigyelőképesség, a kombinatív képesség, a jó térszemlélet, az igényes és pontos szövegértés fejlesztése, a kíváncsiság és a tudásvágy felkeltése. A verseny további célja a résztvevő 46, zömében európai ország diákjainak együttgondolkodása, a matematika népszerűsítése. Azt szeretnék elérni szerte Európában, hogy ez a 75 perc legyen a matematika ünnepe, amikor több millió kis és nagy diák ugyanazon feladatok megoldásával foglalkozik. 2009-ben ezen a világversenyen összesen 5.571.560 diák vett részt. Magyarországon 2009-ben 37.490, 2010-ben 36.046 diák indult. Az évenkénti feladat-összeállító európai konferencián ezért lényegében csak olyan feladatok kerülnek kitűzésre, amelyek érdekesek, logikus gondolkodást és a tanultak gyakorlati alkalmazását igénylik. Nem annyira ragaszkodnak az adott évfolyamok konkrét tantervi anyagához, de azt nem lépik túl. Ezért ezen a versenyen mindenki részt vehet – az is, akinek valamilyen ok miatt a konkrét tananyagban lemaradása, hiányossága van -, mert a könnyebb és nehezebb feladatok együtt biztosítják, hogy minden résztvevő diák sikerélményhez jut, ami motiválja a további ismeretszerzésre. A verseny másik célja a tehetségek kiválasztása. Azáltal, hogy minden résztvevő a saját iskolájában írja meg a versenydolgozatot, esélyegyenlőséget biztosít a legkisebb településen élő diákok számára is tehetségük megmutatására. A legjobbaknak lehetőségük nyílik olyan közösségbe kerülni (tréningek, nemzetközi cseretáborok), ahol tudásukat még jobban elmélyíthetik. Az országos helyezettek nemzetközi cseretáborokban is részt vehetnek lengyel, finn és német diákokkal. Az említett országok mindegyike, így mi is rendezünk ilyen 9 napos összejövetelt. A versenyen a kitűzött feladatokon keresztül a matematikatanároknak lehetősége nyílik bepillantani az európai matematikaoktatás követelményeibe, fejlődési irányaiba A kitűzésre kerülő feladatok konszenzussal kerülnek elfogadásra, ezért úgy tekinthetők, mint a résztvevő országok tantervi anyagának közös része. A nemzetközi feladatbankba, amelyből a feladatok kitűzésre kerülnek évente, az alapítvány, mint Magyarország képviselője 60 feladattal járul hozzá. Feladatokat bárki eljuttathat az alapítványhoz, erre felhívást tesznek közzé. Honlapjukon – http://www.zalamat.hu – különböző statisztikákat tesznek közzé a versennyel kapcsolatban (létszámok kategóriák szerint, eredményességi táblázatok feladatonként, stb.) Az alapítvány hat éve minden évben könyvet ad ki a versenyről, így bárki hozzájuthat a feladatokhoz és a megoldásokhoz, megismerheti a legjobb versenyzők eredményeit.