Ugrás a tartalomhoz

Matematikai versenyfeladatok

Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Feladatok a nemzetközi matematikaversenyekről

Feladatok a nemzetközi matematikaversenyekről

 1. Bizonyítsuk be, hogy ha természetes szám, akkor összetett szám!

 2. Mely pozitív prímszámokra lesz , , , mindegyike prímszám?

 3. Legfeljebb hány oldalú az a konvex sokszög, amely feldarabolható olyan derékszögű háromszögekre, amelyek hegyesszögei 30 és 60 fokosak? (A feldarabolás során csak ilyen háromszög keletkezhet, másféle sokszög nem).

 4. Hány olyan egyenlőszárú trapéz létezik, amelynek a kerülete 2011 és az oldalak mérőszáma egész szám?

 5. Létezik-e olyan négyzetszám, amelynek a számjegyeinek összege ?

 6. Határozzuk meg az összes olyan párt, ahol egész számok, amelyekre , amelyekhez létezik végtelen sok olyan pozitív egész szám, amire

  egész szám.

 7. Egy konvex sokszög mindegyik oldalához hozzárendeljük a legnagyobb területű olyan háromszög területét, aminek egyik oldala és ami benne van -ben. Bizonyítsuk be, hogy a oldalaihoz rendelt területek összege legfeljebb a háromszorosa területének.

 8. Határozzuk meg az összes olyan függvényt, ami a valós számok halmazát önmagába képezi és amelyre

  teljesül minden esetén.

 9. Egy pozitív egész számot alternálónak nevezünk, ha a tízes számrendszerbeli felírásában a szomszédos számjegyek mindig különböző paritásúak.

  Határozzuk meg az összes olyan pozitív egész számot, amire igaz az, hogy -nek van olyan többszöröse, ami alternáló szám.

 10. Határozzuk meg az összes olyan valós együtthatós polinomot, amely kielégíti a

  egyenlőséget, valahányszor olyan valós számok, amelyekre teljesül