Ugrás a tartalomhoz

Matematikai versenyfeladatok

Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Kreatív személyiségtulajdonságok és fejlesztésük

Kreatív személyiségtulajdonságok és fejlesztésük

A kreativitás, azaz a teremtő-, alkotóképesség olyan folyamat, amely saját magát fejleszti és bontakoztatja ki. A kreativitás fogalma már az ókorban is megjelent, a görögök is próbálták ezt a képességet leírni, megfejteni. Az alkotó gondolkodásnak óriási szerepe van a tudomány és a társadalom fejlődésének szempontjából. Persze, nem mindenkiből lehet tudóst, feltalálót nevelni. Nem is ez a célunk: sokkal inkább az, hogy minden tanulóból kihozzuk személyisége széles körű fejlesztésével azt a maximumot, amellyel képessé lesz alkotó tevékenységre (még ha az alkotása csak saját életében számít is újnak).

A kreatív személyiségtulajdonságok kialakulásának feltételei között társadalmi, személyiségbeli, nevelési-oktatási feltételek is szerepelnek. A társadalom részéről olyan perspektívák, célok megfogalmazása és támogatása, amelyek elősegítik és méltányolják a kreatív teljesítményt, és ezáltal ösztönöznek ilyen tevékenységre. A gyermek személyiségében ki kell alakulnia azoknak a képességeknek, amelyek az alkotást lehetővé teszik, de motiváció nélkül a legjobb képességek is elvesznek. Az oktatásnak meg kell teremtenie a kreatív személyiség kialakulásához vezető körülményeket, mintát kell adnia, értéket kell közvetítenie és támogató környezetet kell biztosítania.

A kreativitás fogalma nagyon összetett, ezt az alábbi két idézettel érzékeltetni tudjuk: „Az emberi képességek hierarchiájában a kreativitás az intelligencia legmagasabb foka. Az intelligencia általában konvergens gondolkodást jelent, amely a helyes válaszhoz vezet. A kreativitás divergens gondolkodás, amely többféle válaszra törekszik.” (Erika Landau)

„Ha az egyén olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek segítségével képes tevékenysége tárgyai között olyan kapcsolatokat teremteni, amelyek túlmutatnak korábbi ismeretein, tapasztalatain, amelyek lényegesen megváltoztatják ezekről a tárgyakról alkotott ismeretrendszerét, a tárgyakkal kapcsolatos tevékenységét, s amelyek lehetővé teszik új produktumok létrehozását. Az ilyen pszichés tulajdonságok összességét kreatív személyiségtulajdonságoknak nevezzük, s magát a tevékenységet kreativitásnak.” (Pólya György) A kreatív személyiség tulajdonságok közé tartozik többek között:

  • a problémaérzékenység,

  • az ötletgazdagság,

  • a hajlékonyság,

  • a rugalmasság,

  • a könnyedség,

  • az eredetiség,

  • a kidolgozottság,

  • az újraformálás,

  • a kiterjesztés,

  • a transzferálás.

Vizsgáljuk meg, hogy ezen tulajdonságok közül matematika órán melyik hogyan mérhető és fejleszthető!