Ugrás a tartalomhoz

Matematikai versenyfeladatok

Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Összegzés

Összegzés

Ha végigtekintünk az eddigiekben megvizsgált tulajdonságokon és fejlesztési lehetőségeiken, láthatjuk, hogy nagyon összetett feladatról van szó: a tehetséggondozás sokféle képesség fejlesztését jelenti, különböző módszereket és munkaformákat igényel, és természetesen kreatív és felkészült pedagógust. Nem mondhatjuk ki senkiről, hogy kreatív vagy sem: bizonyos tulajdonságokkal rendelkezik a felsoroltak közül, bizonyosakkal nem. Minél több tulajdonsággal rendelkezik, annál kreatívabb, amiben gyengébb, abban pedig a fejleszthető. A matematika versenyeken való sikeres szerepléshez mindenképpen jó, ha minél több kreatív személyiségtulajdonsággal rendelkezik a tanuló, de természetesen a stabil matematikatudás is fontos tényező. Végül tekintsünk át röviden néhány használható stratégiát a felkészítéshez:

  • szembesítés kétértelműségekkel, bizonytalanságokkal;

  • ismert jelenségek „idegenszerűvé” tétele analógiával;

  • ugyanannak a dolognak több szempontból való vizsgálata;

  • produktív kérdések, amelyek az információk más oldalról való megközelítését jelentik;

  • hiányzó elemek felkutatása, a meglévő adatok kiegészítése;

  • rendszerezési lehetőségek keresése,

  • látszólag különböző elemek kapcsolatba hozása;

  • titokzatosságok, rejtélyek, matematikai furcsaságok felkutatása, vizsgálata.