Ugrás a tartalomhoz

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

Dombos Tamás, Zentai Viola

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó

Az antropológiai gondolkodás története viszonylag rövid múltra tekint vissza. Agazdasági tevékenységeket magyarázó eszmék szoros kölcsönhatásban formálódtaka társadalomelmélet fontos eredményeivel, az eszmetörténet, szociológia, agazdaságtörténet egyes művelői is közeli kapcsolatot ápoltak a 19. század vége ótaépítkező antropológiai hagyománnyal. A gazdaságantropológia fejlődéstörténetétbemutathatnánk eme tudományos találkozások mentén, amelyet azonban nem rögzítkánon. Noha nem szoros időrendben vizsgáljuk az alapfogalmakat ésmegközelítéseket, a kurzus első felében kirajzolódik majd egy eszmetörténeti trend,amely az 1920-as évek klasszikusaitól (Malinowski, Mauss) halad az iskolateremtőPolányin és szubsztantivista követőin át (Dalton, Bohannan) a francia marxistákig(Meillassoux, Godelier) és a szimbolikus antropológia képviselőiig (Sahlins, MaryDouglas), hogy onnan eljusson a modern kapitalizmusok belső szerkezetét (Wolf,Bourdieu, Comaroffs, Taussig) és globális kötődéseit vizsgáló (Hannerz, Appadurai)antropológusok munkáihoz, illetve az anyagi kultúra és a fogyasztás mintáit vizsgálóművekhez (Daniel Miller).A kurzus második felében a modern és kortárs antropológia különféle jelesszerzőinek munkáival ismerkedünk meg. Először példákkal világítjuk meg a posztkolonializmusés globalizáció kereteiben működő gazdasági és társadalmiformációkat. Ezen belül kitüntetett figyelmet kapnak a kultúra és a piacmetszéspontjai és konfliktusai, valamint a hagyományos vagy preindusztriális és aposztindusztriális formák együttélése kortárs társadalmi gyakorlatokban. Feltárjuk aháztartás, a piaci kapcsolathálók, a modern kereskedelem, a munka, pénz, és afogyasztás kulturális rendszerekbe foglalt értelmezéseit kortárs szerzők teoretikusújításokra épülő, „sűrű” leírásai tanulmányozásával.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
01het_gazdantropol.pdf
01het_gazdantropol-ppt.pdf
02het_gazdantropol.pdf
02het_gazdantropol-ppt.pdf
03het_gazdantropol.pdf
03het_gazdantropol-ppt.pdf
04het_gazdantropol.pdf
04het_gazdantropol-ppt.pdf
05het_gazdantropol.pdf
05het_gazdantropol-ppt.pdf
06het_gazdantropol.pdf
06het_gazdantropol-ppt.pdf
07het_gazdantropol.pdf
07het_gazdantropol-ppt.pdf
08het_gazdantropol.pdf
08het_gazdantropol-ppt.pdf
09het_gazdantropol.pdf
09het_gazdantropol-ppt.pdf
10het_gazdantropol.pdf
10het_gazdantropol-ppt.pdf
11het_gazdantropol.pdf
11het_gazdantropol-ppt.pdf
12het_gazdantropol.pdf
12het_gazdantropol-ppt.pdf
13het_gazdantropol.pdf
13het_gazdantropol-ppt.pdf
gazdantropolmagyar.pdf
DC metaadatok
Cím:
GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA
Szerzők:
Dombos Tamás, Zentai Viola
Kiadó:
ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó
Közreműködők:
ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszéke, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó
Források:
eredeti tananyag
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
csere formái, rítusai, ajándék fogalma, ajándékozási láncolatok, ajándék és áru viszonya, a piac intézménye, a pénz formái és jelentései, családi gazdaság, háztartás, morális gazdaságok, fogyasztói társadalom és intézményei, elosztás és újraelosztás
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása