Ugrás a tartalomhoz

GAZDASÁGSTATISZTIKA

Bíró Anikó

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó

Tematika:1. hét: Tantárgy bemutatása – követelmények, tantárgyi kapcsolatok. A közgazdasági adatokról – példák közgazdasági kérdésekre, adatforrások az interneten. Alapvető számítógépes ismeretek (Excel, Power Point, Word) – Excel munkalapok, számítási műveletek. Tk. 2. fejezet2. hét: Adattípusok áttekintése: idősoros, keresztmetszeti, panel. Leíró statisztikák – grafikus módszerek – idősorok, hisztogram, pontdiagram. Indikátorok: átlag, módusz, percentilisek, szóródás mérőszámai, ferdeség. Indexek. Leíró statisztikák Excel használatával, Analysis ToolPak bővítmény. Tk. 2. fejezet3. hét: Korreláció – definíció, korreláció négyzetének értelmezése. Korreláció tulajdonságai. Korreláció és oksági összefüggés? Korreláció és regresszió – eltérő megközelítés Egyváltozós regresszió bevezetése – modell felírása, becslés. Korreláció számítása, OLS becslés Excelben. Tk. 3. fejezet4. hét: Egyváltozós regresszió – illeszkedés jósága, R-négyzet definíciója és értelmezése. Nemlinearitás, logaritmikus forma (rugalmasság). Becslés pontosságát befolyásoló tényezők, konfidenciaintervallum. Gyakorlás. Tk. 4. fejezet 5. hét: Hipotézisvizsgálat: nullhipotézis és alternatív hipotézis, hipotézisvizsgálat menete, t-próba, p-érték. Hipotézisvizsgálat és konfidenciaintervallum közti összefüggés. F-próba (intuitíven). Példák. Összefoglalás. 1. zh. Tk. 5. fejezet6. hét: Zh. megbeszélése. Többváltozós regresszió – több magyarázó változó. Becslés, együtthatók értelmezése, konfidenciaintervallum, hipotézisvizsgálat. Gyakorló feladatok: GDP növekedés modellje, villamosenergiai cégek termelési költségének regressziója. Egyszerű szimuláció Excelben. Tk. 6. fejezet7. hét: Kihagyott változók miatt fellépő torzítás. „Túl sok” és „túl kevés” magyarázó változó problémája. Multikollinearitás: definíció, tünetek, lehetséges megoldások. Kétértékű változók bevezetése: eltérő tengelymetszet, eltérő csoportátlagok. Tk. 6., 7. fejezet8. hét: Kétértékű változók – interakciók: eltérő tengelymetszet és eltérő meredekség csoportonként. Példák: házárak regressziója (ingatlan jellemzői kétértékű változókként), bérregresszió (nemek közti diszkrimináció). Kétértékű függő változó: OLS becslés korlátai. Összefoglalás. 2. zh. Tk. 7. fejezet9. hét: Zh. megbeszélése. Idősorelemzés alapjai – keresztmetszeti elemzéssel összehasonlítás. Osztott késleltetésű modell – modell felírása, együtthatók és azok összegének értelmezése. Késleltetés hosszának megválasztása. EViews használatának alapjai. Tk. 8. fejezet10. hét: Egyváltozós idősorelemzés – grafikus ábrázolás példákon keresztül. Trend. Autokorreláció, autokorrelációs függvény, és annak értelmezése. AR(1) modell. Stacionaritás az AR(1) modell együtthatójának alapján. Gyakorló példák: export és államadósság idősora. Tk. 9. fejezet 11. hét: AR(p) modellek – alapforma és átalakított forma. Egységgyök az átalakított forma alapján. Szezonalitás definíciója és kezelésének lehetőségei. Egységgyök tesztelése: Dickey-Fuller próba. Késleltetés hosszának megválasztása AR(p) modellben. Tk. 9. fejezet12. hét: Idősoros regresszió – ADL(p,q) modellek alapformája és átalakított formája, együtthatók értelmezése (rövid távú hatás, hosszú távú multiplikátor). Differenciálás egységgyök folyamat esetén. Kointegráció definíciója és tesztelése (Engle-Granger próba). Hibakorrekciós modell felírása legegyszerűbb formában, együtthatók értelmezése. Tk. 10. fejezet13. hét: Összefoglalás, kitekintés. További témák: Eszközárak volatilitásának elemzése – miért van jelentősége, példák. Granger-okság definíciója és tesztelése. VAR modell – érvek mellette és ellene. Makroökonómiai példa VAR modellre (RMPY). Tk. 11. fejezet

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
gazdasagstatisztika_sillabusz.pdf
gazdasagstatisztika01.pdf
gazdasagstatisztika01-ppt.pdf
gazdasagstatisztika02.pdf
gazdasagstatisztika02-ppt.pdf
gazdasagstatisztika03.pdf
gazdasagstatisztika03-ppt.pdf
gazdasagstatisztika04.pdf
gazdasagstatisztika04-ppt.pdf
gazdasagstatisztika05.pdf
gazdasagstatisztika05-ppt.pdf
gazdasagstatisztika06.pdf
gazdasagstatisztika06-ppt.pdf
gazdasagstatisztika07.pdf
gazdasagstatisztika07-ppt.pdf
gazdasagstatisztika08.pdf
gazdasagstatisztika08-ppt.pdf
gazdasagstatisztika09.pdf
gazdasagstatisztika09-ppt.pdf
gazdasagstatisztika10.pdf
gazdasagstatisztika10-ppt.pdf
gazdasagstatisztika11.pdf
gazdasagstatisztika11-ppt.pdf
gazdasagstatisztika12.pdf
gazdasagstatisztika12-ppt.pdf
gazdasagstatisztika13.pdf
gazdasagstatisztika13-ppt.pdf
DC metaadatok
Cím:
GAZDASÁGSTATISZTIKA
Szerzők:
Bíró Anikó
Kiadó:
ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó
Közreműködők:
ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszéke, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó
Források:
eredeti tananyag
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Korreláció, egyváltozós regresszió, hipotézisvizsgálat: nullhipotézis és alternatív hipotézis, hipotézisvizsgálat menete, t-próba, p-érték, többváltozós regresszió, kétértékű változók, idősorelemzés, AR(p) modellek, VAR modell
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása