Ugrás a tartalomhoz

MAKROSTATISZTIKA

Oblath Gábor

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó

A kurzus jellege:A makroökonómiai elmélet, a gazdaságstatisztika és az alkalmazott makrogazdasági elemzés határterületén helyezhető el, mindegyikhez kötődik. Feltételezi a makroökonómiai alapok ismeretét, de kevés formális modellel operál, és mérsékelten támaszkodik az ökonometriára (az OLS-regresszió ismerete szükséges). Mindamellett, viszonylag jelentős, jobbára angol nyelvű irodalom egyéni, ill. kollektív feldolgozását igényli, amely a kurzus alapanyagának részét alkotja (Az alapanyag további részei: az egyes órákhoz készített ppt prezentációk, ill. egyes órákhoz tartozó tematikai összefoglalók.) A kurzus motivációja A makroökonómiai alapismeretek birtokában okkal merül fel a kérdés: „mennyi?” Holott előbb a „mi mennyi” kérdését célszerű tisztázni – a kurzus első része ehhez kíván támpontokat adni. Abból indul ki, hogy a gyakorlati/számszerű makroökonómiai elemzés alapja a makrogazdasági statisztikai rendszer fogalmainak és tartalmának megismerése, továbbá felépítésének, logikájának megértése. Ezért a makroökonómiai stúdiumoktól eltérően – amelyek keretében egyes elméleti összefüggéseket gyakorlati-statisztikai példák illusztráltak –, a kurzus a makrostatisztika rendszeréből és fogalmaiból indul ki, és ezek alkalmazási lehetőségeit szemlélteti a későbbiekben gyakorlati gazdasági/gazdaságpolitikai problémákon. A kurzus célja A cél kettős. Egyrészt általános ismerteket igyekszik nyújtani a gyakorlati makrogazdasági elemzésekhez szükséges legfontosabb statisztikai adatforrásokról, azok tartalmáról és kezeléséről, továbbá keretbe foglalja azokat az alapvető makrogazdasági ismereteket/összefüggéseket, amelyek nélkülözhetetlenek a statisztikai adatok értelmezéséhez, illetve gyakorlati elemzések elvégzéséhez. A kurzus másik célja, hogy – háromféle, kellően széles konkrét makrogazdasági/gazdaságpolitikai kérdéskör példáján – „működés közben” mutassa be az elemzéshez szükséges fogalmakat, összefüggéseket (alternatív értelmezéseket), statisztikai forrásokat, az összefüggések gyakorlati számszerűsítésének lehetőségeit, a számítások eredményeit és azok lehetséges interpretációit. A három gyakorlati kérdéskör: a nemzetgazdasági versenyképesség, a makrogazdasági egyensúlyhiányok fenntarthatósága és a gazdasági felzárkózás. A kurzus végén időszerű globális, regionális és hazai gazdasági problémák kerülnek áttekintésre, különös figyelemmel azok statisztikai-mérési összefüggéseire.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
01-het-Makrostatisztika-vegleges.pdf
01-het-Makrostatisztika-vegleges-ppt.pdf
02-het-Makrostatisztika-vegleges.pdf
02-het-Makrostatisztika-vegleges-ppt.pdf
03-het-Makrostatisztika-vegleges.pdf
03-het-Makrostatisztika-vegleges-ppt.pdf
04-het-Makrostatisztika-vegleges.pdf
04-het-Makrostatisztika-vegleges-ppt.pdf
05-het-Makrostatisztika-vegleges.pdf
05-het-Makrostatisztika-vegleges-ppt.pdf
06-het-Makrostatisztika-vegleges.pdf
06-het-Makrostatisztika-vegleges-ppt.pdf
07-het-Makrostatisztika-vegleges.pdf
07-het-Makrostatisztika-vegleges-ppt.pdf
08-het-Makrostatisztika-vegleges.pdf
08-het-Makrostatisztika-vegleges-ppt.pdf
09-het-Makrostatisztika-vegleges.pdf
09-het-Makrostatisztika-vegleges-ppt.pdf
10-het-Makrostatisztika-vegleges.pdf
10-het-Makrostatisztika-vegleges-ppt.pdf
11-het-Makrostatisztika-vegleges.pdf
11-het-Makrostatisztika-vegleges-ppt.pdf
12-het-Makrostatisztika-vegleges.pdf
12-het-Makrostatisztika-vegleges-ppt.pdf
13-het-Makrostatisztika-vegleges.pdf
13-het-Makrostatisztika-vegleges-ppt.pdf
Makrostatisztika_sillabusz.pdf
DC metaadatok
Cím:
MAKROSTATISZTIKA
Szerzők:
Oblath Gábor
Kiadó:
ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó
Közreműködők:
ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszéke, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó
Források:
eredeti tananyag
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
statisztikai források, SNA-ESA, FOF, reálmutatók, külső, belső egyensúly, egyensúlyhiány, vásárlóerő-paritás, nemzetközi versenyképesség, fiskális és külgazdasági fenntarthatóság, euró hazai bevezetésének kérdései
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása