Ugrás a tartalomhoz

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

Erős Ferenc

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a pszichológiai gondolkodás alapjaival. Nem törekszik teljességre, ez egy féléves tárgy keretében nem is volna lehetséges. Nem igényel különösebb előismereteket, de feltételezzük, hogy a hallgatók zöme középiskolában vagy más képzési formák keretében hallott-olvasott már pszichológiai témákról. A kurzus nem gazdaságpszichológiával foglalkozik, mivel az speciális terület, és már feltételez komolyabb pszichológiai, valamint közgazdaságtani előismereteket. Ugyanakkor előkészíthet egy későbbi gazdaságpszichológiai kurzust, amellyel feltehetően a későbbiek során fognak találkozni a hallgatók.A kurzus során foglalkozunk a pszichológiai gondolkodás történetével, különös tekintettel arra a filozófiai, társadalmi és kulturális kontextusra, amelyben a pszichológiai elméletek megfogalmazódtak. Bemutatjuk a XIX. század végén kialakuló nagy pszichológiai iskolákat és azok mai elágazásait, majd végül néhány olyan kutatási- és problématerületet vázolunk, amely a mai „mainstream” pszichológiában központi szerepet játszik. A kurzus során azt szeretnénk bemutatni, hogy a pszichológia nem rendelkezik a „bölcsek kövével”, a különféle iskolák és megközelítések szemléletmódja, antropológiai előfeltevései igen különbözőek, olykor élesen ellentétesek. Illúzió volna „egységes” pszichológiáról beszélni, amely tudományos választ tud adni az emberi „lélekkel” kapcsolatos valamennyi kérdésre, már csak azért sem, mert az ember nem ismerheti meg tökéletesen önmagát. Ugyanakkor önmagunk és mások megismerése, viselkedésünk, élményeink, érzelmeink megértése és értelmezése olyan szükséglet, amely mind a gyakorlati cselekvésben, mind pedig az emberi kapcsolatokban és az elméleti gondolkodásban egyaránt nélkülözhetetlen.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
01_het_Pszichologia.pdf
01_het_Pszichologia_vegleges-ppt.pdf
02_het_Pszichologia.pdf
02_het_Pszichologia_vegleges-ppt.pdf
03_het_Pszichologia.pdf
03_het_Pszichologia_vegleges-ppt.pdf
04_het_Pszichologia.pdf
04_het_Pszichologia_vegleges-ppt.pdf
05_het_Pszichologia.pdf
05_het_Pszichologia_vegleges-ppt.pdf
06_het_Pszichologia.pdf
06_het_Pszichologia_vegleges-ppt.pdf
07_het_Pszichologia.pdf
07_het_Pszichologia_vegleges-ppt.pdf
08_het_Pszichologia.pdf
08_het_Pszichologia_vegleges-ppt.pdf
09_het_Pszichologia.pdf
09_het_Pszichologia_vegleges-ppt.pdf
10_het_Pszichologia.pdf
10_het_Pszichologia_vegleges-ppt.pdf
11_het_Pszichologia.pdf
11_het_Pszichologia_vegleges-ppt.pdf
12_het_Pszichologia.pdf
12_het_Pszichologia_vegleges-ppt.pdf
13_het_Pszichologia.pdf
13_het_Pszichologia_vegleges-ppt.pdf
pszichologia.pdf
DC metaadatok
Cím:
BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA
Szerzők:
Erős Ferenc
Kiadó:
ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó
Közreműködők:
ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszéke, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó
Források:
eredeti tananyag
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Naiv, „hétköznapi” pszichológia és tudományos pszichológia, pszichológiai gondolkodás előzményei az újkori filozófia történetében, XIX. és kora XX. századi pszichológia fő irányai és törekvései, A XX. század főbb pszichológiai iskolái és irányai - napjainkig, Identitás és élettörténet, szociálpszichológia alapjai
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása