Ugrás a tartalomhoz

Alkalmazott Mesterséges Intelligencia

Dudás László (2011)

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

A könyv felépítése

A könyv felépítése

A könyv a bevezető és az összefoglaló, jövőbetekintő fejezetek által közrefogott négy fő területből áll. Az első a robotok fogalmával, kategóriáival indít, majd a robotok intelligenciaszint szerinti osztályozása, a robotstruktúrák rövid áttekintése után a jövőt jelentő humanoid robotok szerkezetével, jellemzőivel, programozásával foglalkozik. A robotok emberszerű helyváltoztatásának programozása kapcsán kitér a részecske raj alapú optimalizálás alapjaira is. Röviden érinti a humanoid robotika jövőjét és a multiágens robotrendszerek témakörét. A fejezetet a viselkedés alapú robotika bemutatása zárja.

A második a robotok látórendszerének kérdéseibe ad rövid betekintést. Tisztázza a gépi látás fogalmát, a képfeldolgozás feladatát, alkalmazott főbb módszereit.

A harmadik a verbális robotkommunikáció témaköréből veszi a témákat és kitér a hangfeldolgozás, a természetes nyelvek feldolgozásának módszereire. A magyar nyelvre koncentrálva ismertet egy öntanuló morfológiai felbontót. A beszédértés szintaktikai, szemantikai, pragmatikus és intencionális szintjeit vázolva mintaalkalmazást mutat be a jelentés ábrázolására. Megemlíti a háttértudás fontosságát az NLP gyakorlatában, a beszélgető ágenseknél, chat robotoknál.

A negyedik nagy fejezet a tanulás fogalmát, fontosságát, módszereit mutatja be a játékágensekben. A tanulás multiágens környezetben témát egy mintaalkalmazáson keresztül ismerteti.