Ugrás a tartalomhoz

Operációs rendszerek

Dr. Fazekas Gábor (2011)

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

A processzor regiszterei

A processzor regiszterei

 • Regiszterek: az operatív tárnál gyorsabb és kisebb kapacitású memóriaegységek a CPU-n belül, melyek a feldolgozás alatti ideiglenes adattárolásért felelősek:

  • Felhasználó által látható regiszterek:

   • lehetővé teszik a programozó számára, hogy csökkentse az operatív tárra való hivatkozások számát

  • Vezérlő- és állapotregiszterek:

   • a processzor használja önmaga vezérléshez

   • az operációs rendszer és a programok egyes rutinjai használják a programok futásának vezérléséhez

A programozó számára látható regiszterek

 • Gépi kóddal elérhető, általános használatú: felhasználói- és rendszerprogramok is használhatják

 • Regisztertípusok: adat, cím, állapotkód

 • Adatregiszter: programozó által kiosztható, módosítható

 • Címregiszter: adatok memóriacímeit és utasításokat tartalmaz

  • Index: egy báziscím hozzáadásával kapjuk meg a címet

  • Szegmensmutató: a memória szegmensekre osztása esetén, egy offset és a szegmensmutató együttese határozza meg a címet

  • Veremmutató: a veremmemória legfelső elemét jelöli ki

 • Állapotkód regiszterek: műveletek végrehajtásának eredményeként a processzor ír bele, programok által elérhető, de közvetlenül meg nem változtatható (Pl.: egy aritmetikai eredmény pozitív, negatív, nulla, vagy túlcsordult-e)

Vezérlő- és állapotregiszterek

 • Programszámláló (Program Counter – PC / Instruction Pointer - IP)

  • a következő végrehajtandó utasítás címét tartalmazza

 • Utasításregiszter (Instruction Register - IR)

  • a végrehajtandó utasítást (ennek bináris kódját) tárolja

  • utasítástípusok:

   • Processzor-memória: adattovábbítás a memória és a processzor között

   • Processzor-I/O: „adattovábbítás” a perifériák (I/O adapter) és a processzor között

   • Adatfeldolgozó: aritmetikai, vagy logikai művelet végzése adatokon

   • Vezérlő: az utasításvégrehajtás sorrendjének megváltoztatását okozza

 • Programállapotszó (Program Status Word - PSW)

  • a processzor állapotát írja le

   • állapotkódok

   • megszakítás engedélyezése/letiltása

   • rendszergazdai/felhasználói (kernel/user) mód