Ugrás a tartalomhoz

Mérési adatok kezelése és értékelése

Havancsák Károly (2012)

Typotex Kiadó

Ebben a tankönyvben a véletlen jelenségek kezelésének alapjaival ismerkedhet meg az olvasó. A tankönyv fő részei: a mérési adatok leíró jellemzése a leíró statisztika módszereivel, a valószínűség-számítás eredményeinek alkalmazása a mérési adatok tulajdonságainak mélyebb megértése érdekében, a matematikai statisztika módszereinek segítségével, nagyszámú sokaság jellemzése kisebb számú mérési adat felhasználásával. Az anyag feldolgozása során a halmazelmélet és a kombinatorika fogalmaira és összefüggéseire is szükség van, ezért a függelékben e két témakör legfontosabb ismeretei is megtalálhatók. A tananyag feldolgozása során mindig az alkalmazhatóság a fő szempont, hiszen a tankönyv környezettudomány szakos hallgatóknak készült, akik a statisztikának nem művelői, hanem felhasználói lesznek. Ugyanakkor a matematika egy ágáról lévén szó, a szerző felhasználja a matematika jól bevált jelölésrendszerét, törekszik a szabatos fogalmazásra, és az esetek többségében az állítások (tételek) bizonyítását is megadja

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
Meresi_adatok_kezelese_es_ertekelese_05-17.pdf
animaciok.zip
DC metaadatok
Cím:
Mérési adatok kezelése és értékelése
Szerzők:
Havancsák Károly
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Dátum
2012.03.31.
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-548-5]
Nyelv
Magyar
Terület:
2012-2017 Magyarország
Tárgyszavak
valószínűség, statisztika, mérési adatok, eloszlások, legkisebb négyzetek módszere, hisztogram, relatív gyakoriság, valószínűségi változó, várható érték, szórás, korreláció, normális eloszlás, nagy számok törvénye, mintavétel, empirikus jellemzők, becslési módszerek, kombinatorika, halmazelmélet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása