Ugrás a tartalomhoz

Környezetminősítés

Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula (2012)

Typotex Kiadó

A „Környezetminősítés” című jegyzet az ELTE Környezettan BSc szakos hallgatói számára készült a környezeti analitika elsajátításának elősegítésére. Az első három fejezetben a könyv a kémiai analízis szükségességét ismerteti, majd az analitikai kémiai módszerek teljesítőképességének tárgyalása után kitér az alkalmazott mintavételi és mintaelőkészítési módszerekre. A 4-12. fejezetekben az olvasók áttekintést kapnak a környezeti analitikában leggyakrabban alkalmazott atom- és molekulaspektroszkópiai, tömegspektrometriás, röntgenfluoreszcens spektrometriás, elválasztástechnikai módszerekről és kapcsolt méréstechnikákról. Végül a 13 – 15. fejezetek a legfontosabb környezeti elemek, a víz, talaj és levegő környezeti analitikáját tárgyalják. A jellegzetes antropogén eredetű szennyezők meghatározására alkalmas analitikai kémiai eljárások tipikus példákkal, irodalmi hivatkozásokkal illusztrálva kerülnek ismertetésre. A 16. fejezetben található táblázatok hasznos kiegészítő információkat tartalmaznak.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
Tatar-Zaray_Kornyezetminosites.pdf
DC metaadatok
Cím:
Környezetminősítés
Szerzők:
Dr. Tatár Enikő, Dr. Záray Gyula
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Dátum
2012.03.21.
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-544-7]
Nyelv
Magyar
Terület:
2012-2017 Magyarország
Tárgyszavak
környezeti mintavétel, mintaelőkészítés, atomspektroszkópia, atomabszorpciós spektrometria, atomemissziós spektrometria, atomfluoreszcens spektrometria, tömegspektrometria, röntgenfluoreszcens spektrometria, molekulaspektroszkópiai módszerek, infravörös spektroszkópia, nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia, gázkromatográfia, kapilláris zónaelektroforézis, kapcsolt méréstechnikák
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása