Ugrás a tartalomhoz

Kvantitatív információképzési technikák

Dr. Varga Beatrix, Szilágyi Roland (2011)

Nemzeti Tankönyvkiadó

Az üzleti világ modern, globalizálódó korszakában nagymértékben növekszik a piacgazdaság szereplőinek információigénye. Az üzleti világ döntéshozóinak az adatok bőségével kell szembenézniük. A rendelkezésre álló adatok nagy mennyisége növeli ezek elemzésének összetettségét és az adatelemzőkkel szemben támasztott elvárásokat. Tananyagunk a társadalmi-gazdasági folyamatok megismeréséhez szükséges legfontosabb, leggyakrabban használt statisztikai és ökonometriai módszereket tartalmazza. Arra törekedtünk, hogy útmutatást adjunk ezek alkalmazásához a kapott eredmények értelmezéséhez és felhasználásához. Fontossága miatt felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kvantitatív elemzéseknél általában az adatok információvá, illetve ismeretté alakítása a cél. Ezért nem elég pusztán a matematikai műveleteket elvégezni, hanem a kapott eredményeket megfelelően elemezni, értelmezni is kell.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Kvantitatív információképzési technikák
Szerzők:
Dr. Varga Beatrix, Szilágyi Roland
Kiadó:
Nemzeti Tankönyvkiadó
Dátum
2011.09.30.
Azonosító:
ISBN 978-963-19-7249-8
Források:
irodalomjegyzékben felsorolva a felhasznált forrásmunkák jegyzéke
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Kvantitatív információképzési technikák, korreláció, regresszió, korrelációszámítás, regressziószámítás, hipotézisvizsgálat, faktoranalízis, klaszteranalízis, diszkriminanciaanalízis
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása