Ugrás a tartalomhoz

Komplexitáselmélet a közgazdaságtanban

Dr. Karajz Sándor, Tóth Zoltán (2011)

Nemzeti Tankönyvkiadó

A legújabb közgazdaságtani irányzatok elemzéseikben kiemelik, hogy a gazdasági rendszerek komplexek, ezért a gazdasági események előrejelzése a mai hagyományos módszerekkel korlátokba ütközik. A közgazdaságtan természeténél fogva együtt alakul, fejlődik a társadalommal. Az elmúlt évszázadokban alkotott, matematikai és fizikai elvein alapuló, hagyományos közgazdaságtan konzisztenciája lenyűgöző, de modelljeinek premisszái túlságosan lehatárolják érvényességüket, magyarázóerejüket, s így a egyre távolabbinak tűnnek a valós gazdasági helyzettől, problémáktól. A közgazdászok számára nagyon fontos volna, ha a gazdasági jelenségek analizálásával, tanulmányozásával az előrejelzési képességük javulna. Ehhez nyújt segítséget ez a tankönyv.
Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Komplexitáselmélet a közgazdaságtanban
Szerzők:
Dr. Karajz Sándor, Tóth Zoltán
Kiadó:
Nemzeti Tankönyvkiadó
Dátum
2011.09.30.
Azonosító:
ISBN 978-963-19-7259-7
Források:
irodalomjegyzékben felsorolva a felhasznált forrásmunkák jegyzéke
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Komplexitáselmélet, közgazdaságtan, közgazdaságtani irányzatok, rendszerelmélet, káoszelmélet, komplexitás-elmélet, modellezés, szimuláció, komplex rendszerek
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása