Ugrás a tartalomhoz

A Politikum Pécsett

Kunszt Márta

Pécsi Tudományegyetem BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

A közszolgáltató üzemek privatizációja, a nemzetközi tőke megjelenése az önkormányzat gazdálkodásában

A közszolgáltató üzemek privatizációja, a nemzetközi tőke megjelenése az önkormányzat gazdálkodásában

A vagyonkezelés piacosításának beindítása és megformálása az 1991-92-es évekre esik, ezt követően a városüzemeltetési feladatok átszervezése és a közüzemi szolgáltatások privatizálása következett az 1993-94-es esztendőkben. A sort 1992. december 3-án a Volán Rt önkormányzati közös vállalattá alakítása kezdte, melyből 1993. március 25-én megalakították a Pécsi Tömegközlekedési Rt-t a Pécsi Önkormányzat és a Pannon Volán, mint kisebbségi tulajdonos részvételével. Később a vállalatról leválasztották az autójavítási funkciót, s Pannon Autó Rt. néven önálló egységet hoztak létre, amit a Városi Önkormányzat értékesített. 1993. december 17-én összevonták a Pécsi Kertészeti és Parképítő-, valamint a Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalatot. 1994 nyarán új szereplők jelentek meg a közszolgáltatások piacán, a nemzetközi tőkés érdekeltségek. 1994. június 30-án került a közgyűlés napirendjére a Lyonnaise des Eaux francia cég együttműködési ajánlata a Pécsi Vízmű közös működtetésére (valójában közös vállalatalakításra). Valamint a Companie Generale des Eaux keret-megállapodása a volt Köztisztasági Vállalat privatizálására. Az önkormányzatot vezető pártok, híven korábbi elképzeléseikhez kedvezően fogadták az ajánlatokat, megkezdődött a Vízmű, illetve a Kertészeti és Parképítő Vállalat, valamint a Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó vállalat átalakítása 1994. november 17-én. A Vízmű átalakítása már az új testületre maradt. A Pécsi Vízmű Rt. és a BIOKOM Kft. létrehozása részben sikeres vállalkozásnak bizonyult. A városi Vízmű a francia partner közreműködésével jelentős korszerűsítéseket hajtott végre, általánossá vált az egyedi fogyasztásmérés, biztonságosabb lett a vízszolgáltatás, korszerűsödött a lakossági ügyfélszolgálat. Ugyanakkor a vízárak meghatározásakor alkalmazott árképlet sok vita forrásává vált. Az infláció árba való beépítésének következtében a vízárak jelentősen, sokszor már az elviselhetőség határát súrolva emelkedtek. Az önkormányzatnak nincs valódi beleszólási lehetősége a vállalat gazdálkodásába.

A pécsi 400 ágyas klinika története

Forrás: Youtube - GLSvideofilm

A BIOKOM Kft. ugyancsak korszerűsítette a hulladékgazdálkodást. Az ország egyik legmodernebb, a szelektív hulladékgyűjtést elsőként bevezető cég formálódott az évek során. A szemétdíjak alakulása azonban számos gondot vet fel. E területen is jelentősen megemelkedtek az árak, sok fejtörést okoz a szemétdíj-rendelet törvényeknek megfelelő kimunkálása. A várost egy Alkotmánybírósági döntés kötelezi a személyek utáni arányos díjfizetés bevezetésére. A BIOKOM Kft. tevékenységi köréből kimaradt számos, korábban az elődei által ellátott feladat, pl. parképítés, útkarbantartás. E funkciókat időközben a Közüzemi Rt-hez telepítették, de a városüzemeltetés a mai napig sok kívánnivalót hagy maga után.

A fenti átszervezések eredményezték, hogy Pécs Város költségvetésében a városüzemeltetés és vagyongazdálkodás vonatkozásai csak áttételesen jelennek meg.